Lawr lwythwch rifynnau blaenorol o Momentwm

Momentum cover April 2011 Rhifyn 1 (Ebrill 2011)

 

 • Prif Weinidog Cymru ar feithrin llwyddiant ymchwil y wlad
 • Her iach: ymchwil weddnewidiol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Momentwm - Ebrill 2011

 

Momentum cover June 2011 Rhifyn 2 (Mehefin 2011)

 

 • Safbwynt Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr ar yr heriau sy’n wynebu’r proffesiwn
  cyfreithiol yng Nghymru
 • Saernïo’r dyfodol: ymchwil amlddisgyblaethol yn y Coleg Peirianneg

Momentwn - Mehefin 2011

 

Momentum September 2011 cover Rhifyn 3 (Medi 2011)

 

 • Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth,
  ar symbylu entrepreneuriaeth yng Nghymru
 • Microbioleg: golwg fanylach

Momentwm - Medi 2011Momentum Nov 2011 cover small Rhifyn 4 (Tachwedd 2011)

 

 • Canghellor newydd Prifysgol Abertawe, y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan CQ
 • "Un weledigaeth": goleg y tu mewn i'r Ysgol Wyddoniaeth

Momentwm - Tachwedd 2011


Momentwm thumbnail Feb 2012 Rhifyn 5 (Chwefror 2012)

 

 • Y Coleg Meddygaeth: mynd ag ymchwil i gyfeiriadau newydd
 • Dathlu ymchwil ryngddisgyblaethol ar y campws

Momentwm - Chwefror 2012


Momentum cover April 2012 Rhifyn 6 (Ebrill 2012) 

Mae rhifyn mis Ebrill Momentwm yn cynnwys cyfweliad gyda’r Athro Chris Williams ar sut y mae ymchwil ryngddisgyblaethol sydd ar flaen y gad yn cyfoethogi’r celfyddydau a’r dyniaethau. Hefyd sut y mae gorffennol diwydiannol Abertawe wedi creu dyfodol disglair ar gyfer ymchwil.

Momentwm - Ebrill 2012.pdf

 

momentwm7 cover small

Rhifyn 7 (Medi 2012)


 • Ymchwil ddiddorol o’r Coleg Busnes, Economeg a’r Gyfraith
 • O’r cae chwarae i’r podiwm: Cyfraniad Abertawe at athletwyr y dyfodol

Momentwm - Medi 2012

 

Momentwm-8-cover-Rhagfyr-2012

Rhifyn 8 (Rhagfyr 2012)


 • Troi adeiladau'n orsafoedd pwer
 • Cyfweliad â’r Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Momentwm Rhagfyr 2012