Yr Athro Mike Barnsley

Yr Athro Michael J Barnsley

Mike Barnsley 300x183


Magwyd ac addysgwyd Mike, a aned ym 1960, yng Ngogledd Llundain ac aeth ymlaen i ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, a doethuriaeth ym 1986, o Brifysgol Reading. Ar ôl darlithyddiaeth yn Birkbeck a Choleg Prifysgol Llundain, daeth yn Athro Ymchwil Synhwyro o Bell a GIS yn yr Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym 1995. Erbyn mis Mawrth 2007, ef oedd Cyfarwyddwr sefydlu Ysgol yr Amgylchedd a Chymdeithas ac roedd yn Ddirprwy Is-ganghellor y Brifysgol.

Mae'r deng mlynedd ar hugain diwethaf wedi gweld chwyldro wrth ddeall ein planed fel system, gan ddefnyddio lloerennau i ddarparu golwg fyd-eang o arwyneb y Ddaear. Cyfrannodd Mike yn helaeth at y maes hwn, o ran ei ymchwil ei hun ac wrth ysgogi cydweithrediad rhwng datblygwyr lloerennau a'r gymuned modelu hinsawdd. I gydnabod hyn, cafodd wobr ym Mhalas Buckingham fel 'arloeswr yn oes y genedl'.

Yn ei ymchwil, ef oedd un o'r rhai cyntaf i nodi bod cymariaethau uniongyrchol rhwng arsylwadau lloeren na ellir bod wedi'u gwneud oni fod yr amodau gwylio a goleuo'r un fath, ac at hynny bod edrych ar arwyneb y Ddaear o sawl ongl yn cynnig ffyrdd newydd o gael gwybodaeth. Mewn cydweithrediad â NASA, helpodd i ddatblygu un o'r cynhyrchion a ddefnyddir ehangaf, cynnyrch MODIS BRDF/albedo, a ddefnyddir mewn llawer o fodelau rhagweld hinsawdd a thywydd heddiw. Gwireddodd lawer o'i syniadau yn ei rôl fel yr Arweinydd Gwyddor Tir ar gyfer Asiantaeth Ofod Ewropeaidd PROBA/ taith CHRIS am arsylwadau amlonglog hypersbectrol o'r Ddaear.

Roedd Mike yn tu hwnt o hynaws ac yn gallu magu hyder y bobl o'i gwmpas. Roedd modd gweld y cyfuniad eithriadol hwn o briodweddau yn ei holl drafodaethau â phobl. Mae staff cymorth y Brifysgol yn ei gofio fel dyn caredig, ystyriol a chynnes; roedd y myfyrwyr yn ei gael yn athro hynod agos atoch ac ysbrydoledig bob amser; mae ei gydweithwyr yn ei gofio fel g?r dymunol, hael a theg.

Yn anochel, arweiniodd galluoedd Mike fel gwyddonydd eithriadol ac arweinydd ysbrydoledig at fwy a mwy o gyfrifoldebau iddo. Roedd hi'n naturiol ddigon y byddai'n arwain un o ddim ond chwe Chanolfan Ragoriaeth NERC mewn Arsylwi'r Ddaear, sef y Ganolfan Rhyngweithio Systemau Hinsawdd ac Arwyneb Tir (CLASSIC) yn 2002. Roedd hyn yn cysylltu ymchwil y Brifysgol mewn arsylwi lloerennau gyda'r gymuned modelu hinsawdd, ac mae hwn yn parhau heddiw trwy Ganolfan Genedlaethol Arsylwi'r Ddaear, y mae Abertawe'n rhan ohoni.