Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Byddwn yn arddangos rhai o’r cyflwyniadau o’r Gwyl Wyddoniaeth Prydain.   Roedd e’n gyfle i wyddonwyr Prifysgol Abertawe rannu eu gwaith gyda chynulleidfa newydd, yn Abertawe a dros y byd.

Momentwm rhifyn 23