Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Brif straeon

Brif straeon o'r rhifyn diweddaraf o Momentwm.

 

Darllenwch brif straeon

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Ymchwil Abertawe ar ddelweddau’r Amazon, mor-grwbanod lledraidd, ymennydd pobl sy’n gamblo, Dylan Thomas, a ffiseg cwantwm.   Mae hefyd newyddion ar effaith ein hymchwil, ac ar gelfyddydau a’r dyniaethau

Momentwm rhifyn 15