Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Arbenigwyr gwleidyddiaeth  yn trafod Trump a Brexit.  Darllenwch hefyd am gemeg yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe, ymchwil yn yr Antartig, a’r Academi Iechyd a Lles newydd. 

Momentwm Rhifyn 25

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Momentwm 2015