Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Canlyniadau ardderchog i ymchwil Abertawe yn REF 2014; darganfodwch fwy.  Darllenwch hefyd am gysylltiadau Texas, rhoi codau bar ar gelloedd, ynni morol, a pham mae eogiaid yn mynd yn llai.

Momentwm Rhifyn 17