Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Momentwm 2015

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Darllenwch am ymchwil y gwyddorau cymdeithasol; hefyd ein gwaith ar seiberderfysgaeth, dolydd morwellt, hanes anabledd, ac arddangosfa ymchwil Abertawe yn y Sefydliad Brenhinol yn Llundain.

Momentwm rhifyn 21