Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Momentwm 2015

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Rydyn ni’n edrych ymlaen at Wyl Wyddoniaeth Prydain, sydd i’w chynnal yn y Brifysgol mis Medi, yr achlysur gwyddoniaeth mwyaf yn y DU.   Darllenwch hefyd am ymchwil ar blant a chwaraeon, a’r hanes y Dadeni

Momentwm issue 22