Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Ymchwil Abertawe ar fwydo babanod, nanoiechyd, polisi cyffuriau UN, a defnyddio’r fyddin mewn ysgolion, gyda newyddion am bartneriaethau ymchwil rhyngwladol ac am ymchwil Coleg Meddygaeth. Darllenwch fwy yn y rhifyn diweddaraf Momentwm.

Momentwm Mawrth 2014

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch

Peidiwch â cholli rhifynnau nesaf Momentwm.

E-bostiwch ni i ymuno â'r rhestr ddosbarthu.