Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2012.

Archif 2013.

Archif 2014

Momentwm 2015

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Byddwn yn arddangos rhai o’r cyflwyniadau o’r Gwyl Wyddoniaeth Prydain.   Roedd e’n gyfle i wyddonwyr Prifysgol Abertawe rannu eu gwaith gyda chynulleidfa newydd, yn Abertawe a dros y byd.

Momentwm rhifyn 23