Cylchgrawn ymchwil Momentwm

Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Momentwm yw cylchgrawn ymchwil Prifysgol Abertawe, sy'n anelu at gyfleu cyffro a bywiogrwydd cymuned ymchwil y Brifysgol, a thynnu sylw at yr ymchwil diddorol sy'n cael ei wneud ar draws y campws.

Rhifynnau blaenorol

Rhifynnau blaenorol

Mae rhifynnau blaenorol o Momentwm ar gael i'w lawr lwytho ar ffurf PDF.

Archif 2014

Archif 2014

Momentwm 2015

Rhifyn diweddaraf

Rhifyn diweddaraf

Agoriad ein campws newydd, a fydd yn agor yn mis Medi. Darllenwch hefyd am wella profion meddygol, rhagolygon tywydd gwell, lleihau costau yn y diwydiant solar, a’r llyfr nodiadau Dylan Thomas, sy’n dod adref i Abertawe. 

Momentwm rhifyn 18