Oriau agor y Llyfrgell yn ystod Gwyliau’r Haf

Llyfrgell Parc Singleton a Llyfrgell y Bae:

O Ddydd Llun 19eg Mehefin tan Ddydd Sul 17eg Medi, oriau staff y llyfrgelloedd yw:

Llun - Gwener 8.00yb* - 10.00yh

Sadwrn - Sul 10.00yb - 10.00yh

*Bydd desg Llyfrgell Parc Singleton ar gau tan 10.00yb ar foreau Mawrth ar gyfer hyfforddiant staff.

*Bydd desg Llyfrgell y Bae ar gau tan 10.00yb ar foreau Iau ar gyfer hyfforddiant staff.