Oriau Agor y Llyfrgell

Llyfrgelloedd Campws Parc Singleton a Champws y Bae

Oriau Agor Adeg y Tymor ar gyfer Llyfrgelloedd Campws Parc Singleton a Champws y Bae

Cliciwch yma ar gyfer oriau agor gwyliau'r haf 2018, os gwelwch yn dda.

Mae Llyfrgelloedd Campws Parc Singleton a Champws y Bae ar agor 24 awr y dydd, bob dydd o'r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig (25 Rhagfyr), Dydd San Steffan (26 Rhagfyr) a Dydd Calan (1 Ionawr). Fel arfer mae aelodau staff wrth y ddesg o 8.00yb tan hanner nos, 7 niwrnod yr wythnos.

Dydd

Adeilad ar Agor

Oriau â Staff

 

 

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener

24 awr

8.00yb* tan 12.00yb

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

24 awr

10.00yb tan 12.00yb

*Bydd y ddesg wasanaeth yn Llyfrgell Campws Parc Singleton ar gau tan 10.00yb ar foreau Mawrth ar gyfer sesiynau hyfforddiant staff.

*Bydd y ddesg wasanaeth yn Llyfrgell Campws y Bae ar gau tan 10.00yb ar foreau Iau ar gyfer sesiynau hyfforddiant staff o 1 Hydref 2016.

Bydd staff diogelwch hefyd yn yr adeilad yn ystod y nosweithiau.

Byddwch hysbys na fydd y gwasanaethau canlynol ar gael pan nad oes aelodau staff yn y Llyfrgell:

 

  • Mynediad at y casgliadau benthyciad byr a thraethodau ymchwil (ond mae llyfrau benthyciad dros nos ar gael o'r silffoedd agored).
  • Talu dirwyon o lai na £5 neu ag arian parod.
  • Benthyg llyfrau os oes arnoch ddirwy.
  • Derbyn cymorth staff y Llyfrgell ar gyfer gwaith pwnc.
  • Casglu llyfrau ac eitemau a gadwyd.
  • Casglu eitemau benthyciad rhynglyfrgellol. 

Llyfrgell Glowyr De Cymru

Oriau Agor Adeg y Tymor ar gyfer Llyfrgell Glowyr De Cymru

Dydd Llun i Ddydd Iau

9.00yb tan 8.00yh

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

9.00yb tan 5.00yh

Dydd Sul

Ar gau

Llyfrgell Banwen

Oriau Agor Adeg y Tymor ar gyfer Llyfrgell Banwen

Dydd Mercher 9.30yb tan 3.00yp*

*Gall yr oriau agor newid o bryd i'w gilydd felly ffoniwch Lyfrgell Glowyr De Cymru (01792 518603) o flaen llaw i wirio'r amseroedd agor neu os oes angen unrhyw gymorth arall arnoch chi. 

Llyfrgell Parc Dewi Sant

Oriau Agor Adeg y Tymor ar gyfer Llyfrgell Parc Dewi Sant

Dydd Llun i Ddydd Gwener

8.30yb tan 4.30yp

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

AR GAU