Amserlen sefydlu'r Llyfrgell

Trefnir cyflwyniad i sesiynau'r Llyfrgell gan adrannau unigol. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu i ddarganfod sut y gall y Llyfrgell a Gwasanaethau TG eich helpu yn ystod eich amser yn y brifysgol

Os oes sawl sesiwn yn rhedeg ar gyfer eich pwnc, mae'n debyg y bydd eich adran yn eich cynghori pa un i ddod iddo, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu un ohonynt.
Os ydych chi'n gwneud gradd gyfunol, nid oes angen dod i fwy nag un sesiwn, dim ond i fynychu'r un sy'n fwyaf cyfleus i chi.

LLEOLIADAU
Mae ystafelloedd hyfforddi 2 a 3 yn Llyfrgell Parc Singleton, sef adeilad 7 ar gynllun campws y Parc.
Gellir lleoli adeiladau eraill ar gynllun campws y Parc neu gynllun Campws y Bae. Llyfrgell Bae yw Adeilad 8.

Cynllun campws parc.
Gellir lleoli adeiladau eraill ar gynllun campws y Parc neu gynllun Campws y Bae. Llyfrgell Bae yw Adeilad 8.

   

Biowyddorau Dydd Mawrth 26 Medi 13.30-14.30   Darlithfa Grove  2017
Clasuron, Aifftyddiaeth, Hanes hynafol        
Cyfrifiadureg  Dydd Iau 27 Medi 14.30-15.15  Darlithfa Grove  2017
Ysgrifennu Creadigol (MA)        
Troseddeg  Dydd Mawrth. 26 Medi 12:00 Adeilad Richard Price 2017
Addysg Dydd Mawrth 26 Medi 11:00-12:00 Ystafell 14, Adeilad Haldane 2017
Peirianneg gyda Gwyddoniaeth Chwaraeon (graddedigion a addysgir) Dydd Gwener 29 Medi 10:00-11:00 Campws y Bae  2017
Peirianneg gyda Gwyddoniaeth Chwaraeon (israddedigion) Dydd Gwener 29 Medi 11:00-12:00 Campws y Bae  2017
Llenyddiaeth Saesneg Dydd Iau, 5 Hydref 12:00-13:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Llenyddiaeth Saesneg Dydd Iau, 5 Hydref 15:00-16:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Llenyddiaeth Saesneg  Dydd Iau, 5 Hydref 17:00-18:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Llenyddiaeth Saesneg Dydd Gwener, 6 Hydref 09:00-10:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell 2017
Daearyddiaeth  Dydd Mawrth 26 Medi  12:30-13:30pm   Darlithfa Grove 2017 
Hanes Dydd Gwener, 6 Hydref 10:00-11:00  Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Hanes Dydd Gwener, 6 Hydref 11:00-12:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Hanes Dydd Llun, 9 Hydref 11:00-12:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Hanes Dydd Llun, 9 Hydref 12:00-13:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Hanes Dydd Mawrth, 10 Hydref 10:00-11:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Hanes Dydd Mawrth, 10 Hydref 16:00-17:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Cyfraith - GDL (Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith) Dydd Mawrth. 12 Medi 11:00 - 12:30 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell 2017
Cyfraith - GDL (Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith) Dydd Mawrth. 19th Medi 1:00 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell 2017
Cyfraith - V + 1 Dydd Iau. 14 Medi 10:00 - 11:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell  2017
Cyfraith - LLM (meistri) Dydd Gwener 6 Hydref 9:00 - 12:00 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell 2017
Cyfraith - LLM (meistri) Dydd Iau. 27 Medi 9:30  Adeilad Richard Price 2017
Cyfraith - LLB  Dydd Iau. 27 Medi 12:00 Adeilad Richard Price 2017
Astudiaethau Cyfryngau  (MS 100) Dydd Mawrth, 10 Hydref 12:00-13:00 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell  2017
Astudiaethau Cyfryngau  (MS 100) Dydd Mawrth, 10 Hydref 14:00-15:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell 2017
Astudiaethau Cyfryngau  (MS 100) Dydd Gwener 13 Hydref 13:00-14:00 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell 2017
Astudiaethau Cyfryngau Mundus Erasmus newyddiaduraeth MA Dydd Iau, 27 Medi 14:00-15:00 Cyntedd Llyfrgell 2017
Astudiaethau Cyfryngau MA Dydd Iau, 27 Medi 12:00-12:45 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell  2017
Mathemateg Lefel 0 Dydd Iau 27 Medi  11.00-12.00  Darlithfa Faraday  2017
Ieithoedd Modern        
Ffiseg Dydd Gwener 29 Medi  11-11.50  Darlithfa Faraday L  2017
PCS (Gwleidyddiaeth)        
Gwleidyddiaeth (PO-125) Dydd Llun, 2 Hydref 13:00-14:00 Darlithfa Callaghan  2017
Seicoleg         
Ysgol Rheolaeth (israddedigion) Dydd Llun 25 Medi 16:00-17:00 Neuadd Fawr 043, Campws y Bae  2017
Ysgol Rheolaeth (israddedigion) Dydd Mawrth 26 Medi 13:00-14:00 Neuadd Fawr 049, Campws y Bae  2017
Ysgol Rheolaeth (graddedigion) Dydd Iau 27 Medi 12:00-13:00 Neuadd Fawr 043, Campws y Bae  2017
Ysgol Rheolaeth (graddedigion) Dydd Iau 27 Medi 15:00-16:00 Neuadd Fawr 043, Campws y Bae  2017
Ysgol Rheolaeth (israddedigion a

graddedigion)

Dydd Iau 28 Medi 15:00-16:00 Neuadd Fawr 043, Campws y Bae  2017
Gwyddoniaeth Chwaraeon (gyda Pheirianneg) - graddedigion a addysgir  Dydd Gwener 29 Medi 10:00-11:00 Campws y Bae 2017 
Gwyddoniaeth Chwaraeon (gyda Pheirianneg) - israddedigion Dydd Gwener 29 Medi 11:00-12:00 Campws y Bae  2017
TESOL MA Dydd Mawrth 10 Hydref 13:00-14:00 Ystafell Hyfforddi 2, Llyfrgell 2017
Astudiaethau cyfieithu (MA) Dydd Gwener 29 Medi  10:00-11:30 Ystafell Hyfforddi 3, Llyfrgell  2017
Cymraeg