Mannau Astudio Ychwanegol

Yn ogystal â'r llyfrgelloedd ar Gampysau'r Bae a Singleton, Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn Hendrefoelan a Llyfrgell Parc Dewi Sant, y mae'r ystafelloedd yn y tabl isod ar gael ar gyfer astudio fel y dangosir.

Byddwch yn ymwybodol fod gan rhai o'r cyfrifiaduron Llyfrgell Parc Singleton meddalwedd sy'n berthnasol i fyfyrwyr y Coleg Peirianneg - gofynnwch staff wrth y ddesg am gymorth. 

Nid yw nifer o'r ystafelloedd hyn yn cael eu goruchwylio gan staff y Llyfrgell a TG GGS, ond os ydych yn ymwybodol o unrhyw broblemau sy'n ymwneud ac offer neu bŵer, gallech eu hadrodd yn gyntaf i Wasanaethau Cwsmer GGS ar 01792 295500, customerservice@abertawe.ac.uk neu https://servicedesk.swansea.ac.uk

 

Campws y Bae:

 

Adeilad

 

 

Ystafell

 

Oriau Agor

Nanhyfer

Lab CP

(llawr gwaelod – 27 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-22:00; Sadwrn/Sul 10:00-20:00

(08:00-24:00 pob dydd o 30ain Ebrill – 15fed Mehefin)

 

Nanhyfer

 

Ystafelloedd Seminar 1-6

(llawr gwaelod)

 

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

 

Adeilad

 

 

Ystafell

 

Oriau Agor

Yr Ysgol Reolaeth

 

Lab CP 109 (30 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeg tymor yn unig

Yr Ysgol Reolaeth

 

Lab CP 117 (63 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeg tymor yn unig

Yr Ysgol Reolaeth

 

Lab CP 128 (60 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeg tymor yn unig

 

 

Adeilad

 

 

Ystafell

 

Oriau Agor

Adeilad Canolog Peirianneg

 

A027

Ystafell gwaith grŵp myfyrwyr

Myfyrwyr lefel 3 a M y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(Defnyddir ar gyfer Caffi Maths ond ar agor ar bob adeg arall)

Adeilad Canolog Peirianneg

B014

Ystafell gwaith grŵp myfyrwyr

Myfyrwyr lefel 3 a M y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu – dau ddiwrnod yr wythnos fel arfer)

 

Adeilad Canolog Peirianneg

 

Lab CP C101 (112 CP)

 

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeilad Canolog Peirianneg

 

Lab CP C102 (56 CP)

 

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-24:00; Sadwrn/Sul 10:00-20:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeilad Canolog Peirianneg

 

Lab CP C103

(56 CP)

 

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeilad Canolog Peirianneg

 

Lab CP C104

(56 CP)

 

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeilad Canolog Peirianneg

 

Lab CP C109

(112 CP)

 

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Adeilad Canolog Peirianneg

 

 

A106/A113/A117/C209

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

Ystafelloedd cyfarfod mewn grŵp ar gyfer grwpiau o hyd at 12 myfyriwr, gall myfyrwyr y Coleg Peirianneg cadw trwy'r ddesg Dderbyn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

 

Adeilad Canolog Peirianneg

 

A122/A123

(ystafell gwaith grŵp myfyrwyr)

Myfyrwyr lefel 3 a M y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

 

Adeilad Canolog Peirianneg

 

 

A225/B210

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

Ystafelloedd cyfarfod mewn grŵp ar gyfer grwpiau o hyd at 12 myfyriwr, gall myfyrwyr y Coleg Peirianneg cadw trwy'r ddesg Dderbyn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

 

 

Campws Parc Singleton:

 

Adeilad

 

 

Ystafell

 

Oriau Agor

Tŷ Undeb

 

 

Ystafell CP Canolog (3ydd llawr – 120 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

Tŷ Undeb

 

Ystafell CP Dwyrain (3ydd llawr – 40 CP)

 

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

Rhandy Grove

 

 

Cemeg

(2il llawr – 80 CP)

 

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

Haldane

 

 

Ystafell 9

(Llawr 1af – 40 CP)

 

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30-16:30

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

Haldane

 

Ystafell 14

(Llawr 1af – 40 CP)

 

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:30-16:30

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

Tŵr Vivian

 

 

Ystafell 731/2

(48 CP)

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00

(pan nad yw wedi cadw ar gyfer addysgu)

 

Tŵr Faraday

 

 

F001

(Llawr Isaf)

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg a'r Coleg Gwyddoniaeth yn unig

Mynediad 24 awr gyda cherdyn yn unig

 

Talbot

043

Myfyrwyr y Coleg Peirianneg a'r Coleg Gwyddoniaeth yn unig

Dydd Llun – Dydd Gwener 08:00-18:00