Mae staff Desg y Llyfrgell yn hapus i'ch helpu chi

Gall staff gwasanaeth cwsmeriaid Desg y Llyfrgell helpu ag ymholiadau cyffredinol ynghylch y llyfrgell a TG, megis:

  • benthyca eitemau o'r llyfrgell (llyfrau, cyfnodolion, cyfryngau, gliniadur, cyfarpar cyfryngau)
  • dod o hyd i eitemau yn y llyfrgell
  • cysylltu â' rhwydwaith diwifr
  • mewngofnodi i adnoddau'r llyfrgell

Cysylltwch â Desg y Llyfrgell drwy e-bostio library@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295500.

Prifysgol Abertawe
Llyfrgell Parc Singleton
Parc Singleton, Abertawe  SA2 8PP

Os yw Llyfrgell Parc Singleton yn beth newydd i chi, efallai bydd y Canllaw hwn yn ddefnyddiol i chi. Mae'n cynnwys gwybodaeth am osodiad y llyfrgell a'r hyn i'w ddisgwyl wrth ymweld â hi. Cafodd ei ddylunio er mwyn bod yn ddefnyddiol i bawb, ond yn enwedig y rhai sydd efallai yn pryderu am ddod i mewn i'r llyfrgell.

Eich Llyfrgellwyr Cymorth Pwnc

Dewch i gwrdd â'r tîm o arbenigwyr! Mae timau penodol ar gael i'ch cynorthwyo.

Singleton librarians

Cymorth Llyfrgell

Am gymorth â phori llenyddiaeth, cronfeydd data'r llyfrgell a chyfeirnodi, cysylltwch â'ch tîm Llyfrgellwyr Pwnc ar Gampws Parc Singleton. Gall eich llyfrgellwyr ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Y Celfyddydau a'r Dyniaethau
  • Y Gyfraith a Throseddeg
  • Y Gwyddorau Iechyd a Dynol
  • Meddygaeth
  • Gwyddoniaeth

Mae gwybodaeth am y cymorth a'r gwasanaethau y gallwn eu cynnig ar gael yn ein LIBRARY GUIDES