Llyfrgell Parc Dewi Sant

Lleolir Llyfrgell Parc Dewi Sant ar gampws Parc Dewi Sant, Caerfyrddin. Cafodd ei hagor ym mis Tachwedd 2012 i gefnogi myfyrwyr y Gwyddorau Iechyd a oedd yn cael eu haddysgu ar gampws Parc Dewi Sant. Mae’r llyfrgell hon wedi’i hadleoli oddi ar gampws Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfrgell yn bennaf at ddefnydd myfyrwyr Gwyddorau Iechyd Prifysgol Abertawe sy’n astudio yng Nghaerfyrddin ond mae gan unrhyw fyfyriwr neu aelod staff cofrestredig hawl i ddefnyddio’r cyfleusterau cyfrifiadurol a benthyg eitemau gan y Llyfrgell yn bersonol.

Mae Llyfrgell Parc Dewi Sant yn croesawu ymwelwyr allanol ar sail gyfeirio yn unig.

Gwybodaeth a Gwasanaethau

Cyfleuserau

Cyfrifiadura ac Argraffu Mynediad Agored

Mae 31 o gyfrifiaduron Mynediad Agored yn Llyfrgell Parc Dewi Sant. Maent yn cynnig yr ystod lawn o feddalwedd Mynediad Agored gan gynnwys: prosesu geiriau, cronfeydd data a thaenlenni, porwyr gwe, cronfeydd data ar rwydweithiau a Chatalog y Llyfrgell iFind

Mae peiriant argraffu laser du a gwyn wedi’i leoli yn y Swyddfa Weinyddol. Y gost yw 5c y darn A4 sy’n daladwy wrth ddesg y Swyddfa Weinyddol. 

Cyfleusterau Astudio

Mae croeso i chi ddefnyddio’r Ardal Astudio pan nad yw’n cael ei defnyddio ar gyfer addysgu.

Llungopïo

Mae un peiriant llungopïo hunanwasanaeth ar gael i’w ddefnyddio yn Llyfrgell Parc Dewi Sant sydd wedi’i leoli yn y Llyfrgell. Y gost ar gyfer llungopïo yw 5c y darn o A4 a 10c y darn o A3 sy’n daladwy wrth ddesg y Llyfrgell.

Gwasanaethau rhan amser

Gwasanaethau ar gyfer Dysgwyr Rhan Amser a Dysgwyr o Bell

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sydd wedi’u dylunio yn arbennig ac sydd wedi’u hanelu at wneud eich bywydau fel myfyrwyr rhan amser a myfyrwyr o bell yn haws.

Mae’r myfyrwyr sy’n gallu defnyddio’r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Myfyrwyr rhan amser
  • Myfyrwyr sy’n byw yn bell i ffwrdd
  • Myfyrwyr sydd ar leoliad

Ewch i’r tudalennau Gwasanaethau Rhan Amser i dderbyn gwybodaeth bellach

Cymorth a Chyngor

Izzy Phillips yw cydlynydd y Llyfrgell ac mae wedi’i lleoli yn llawn amser yn Llyfrgell Parc Dewi Sant. Mae ar gael i roi cymorth a chyngor ar ystod eang o bynciau gan gynnwys:

  • Chwilio am lenyddiaeth
  • Defnyddio cronfeydd data megis CINAHL ac ASSIA
  • Ymholiadau am gyfeirnodi
  • Dod o hyd i erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae Izzy ar gael i weld myfyrwyr fel rhan o grŵp neu ar gyfer apwyntiadau un i un yn Llyfrgell Parc Dewi Sant neu mae croeso i chi alw heibio i’w gweld.

Ffôn: 01792 513838 
E-bost: i.phillips@abertawe.ac.uk

Lleoliadau

Bydd yn rhaid i chi barhau â’ch astudiaethau academaidd wrth i chi fod ar leoliad gan gynnwys ysgrifennu traethodau a phapurau. Byddwch chi’n sylwi y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio llyfrgell i adalw gwybodaeth. 


Os ydych chi’n gweithio mewn ysbyty’r GIG bydd modd i chi ddefnyddio llyfrgell yr ysbyty ar sail gyfeirio. Cysylltwch â’r Llyfrgellydd yn yr ysbyty i weld beth sydd ar gael i chi fel myfyriwr. I dderbyn gwybodaeth am eich llyfrgell iechyd agosaf, ewch i’r Health Libraries Information Service Directory i chwilio yn ôl enw ysbyty neu ardal ddaearyddol.

Fodd bynnag, dylai eich Llyfrgellydd Prifysgol Abertawe fod eich pwynt cyswllt cyntaf os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol o ran chwilio am wybodaeth neu adalw gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Cysylltwch ag Izzy ar i.phillips@abertawe.ac.uk neu ei ffonio ar 01792 513838, mae modd iddi roi cymorth i chi o bell.

Oriau Agor a Manylion Cyswllt

Oriau Agor

Llun - Gwener 8.30yb - 4.30yp
Sadwrn & Sul Ar Gau

Manylion Cyswllt

Izzy Phillips (Cydlynydd Llyfrgell)
Canolfan Adnoddau Dysgu
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
Adeilad 3, Parc Dewi Sant
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3HB

Ffon: 01792 513838  
Ebost: i.phillips@abertawe.ac.uk
Ebost Tim: – chhslibrary@abertawe.ac.uk