Gwybodaeth am y Llyfrgell

Mae Llyfrgell Banwen yn gangen o Lyfrgell y Glowyr De Cymru ac wedi'i lleoli yn y 'DOVE Workshop', Banwen, sydd 25 milltir o Abertawe yn Gwm Dulais. Agored yn 1989 i gefnogi'r Brifysgol Gymunedol y Cymoedd arloesol. Cafodd y Llyfrgell ehangwyd ac adnewyddwyd yn 1993 a 2002.

Mae'r llyfrgell ar gyfer fyfyrwyr sy'n byw neu'n gweithio yn agos i Fanwen, ond hefyd ar gael unrhyw fyfyrwyr neu aelod staff o Brifysgol Abertawe.

Mae Llyfrgell Banwen hefyd AR AGOR I BAWB: mae croeso i'r cyhoedd ymweld.

 

Do Miners' Read Dickens?

Do Miners' Read Dickens?

Origins and Progress of the South Wales Miners' Library

1973 - 2013

Hywel Francis a Sian Williams

Ar werth £10

Ar gael o Llyfrgell Banwen (gofynnwch yn swyddfa DOVE pan bo'r Llyfrgell ar gau, Llyfrgell y Glowyr De Cymru a phob llyfrthethwr dda!

Gwybodaeth a Gwasanaethau

AABO

Mae Llyfrgell Banwen yn cefnogi cyrsiau rhan amser yn y gymuned, a ddysgwyd gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ac sydd ar agor i bawb.

Mae Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) yn gweithio efo ddysgwyr ar gampws ac yn y gymuned i ddarparu cyfleoedd i ddysgu ar lefel lle maent yn gyfforddus. Mae AABO yn gweithio mewn partneriaeth agos gydag amrywiad o safleoedd yn y gymuned lle gall oedolion astudio mewn amgylchedd saff, croesawgar a cyfleus.

Maen nhw'n darparu amrywiad o gyrsiau ar lefelau gwahanol, fel Cynghori, Ysgrifennu Creadigol a Llenyddiaeth, Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes, TG ac Amlgyfrwng, Athroniaeth, Seicoleg a Chymdeithaseg. Mae yna hefyd y radd BA rhan amser yn y Dyniaethau, Hanes a Saesneg.

Mae'r cynnig yn syml. Mae ganddyn nhw bortffolio mawr o opsiynau, cefnogaeth ariannol a dysgu ardderchog a chyfleodd i bobl i gynnydd o sylfaen i ddysgu lefel uwch.

Os ydych yn meddwl am ddechrau cwrs a hoffech siarad am eich syniadau, ffoniwch (01792) 602211.

Gweithdy DOVE

Lleolwyd Llyfrgell Banwen yn y Gweithdy DOVE.

 Canolfan cymunedol addysg oedolion ym Manwen, Cwm Dulais, sy'n gyfeillgar, anffurfiol a croesawgar yw'r Gweithdy DOVE.

Darparwyd:

 

 • Cyfleodd dysgu rhan-amser a hyblyg at pob lefel

 • Gwasnaeth Cyngor

 • Cwm-Ni Iach

 • Meithrin Dydd Dovecote

 • Caffi Sarn Helen

 • Canolfan Cyngor P.C. 

 • Mynediad TG

 • Hawliau Lles Castell-nedd a Phort Talbot

 • Undeb Credit Castell-nedd a Phort Talbot

 • Cefnogaeth Cyflogaeth

 • Gwasnaeth Argraffu Newydd

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

 • Myfyrwyr rhan-amser

 • Myfyrwyr bellter

 • Myfyrwyr yn y gweithle

 • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)

 • Myfyrwyr Anabl

 • Gofalwyr


Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth: www.swansea.ac.uk/iss/libraryplus

Cyfleusterau

 •     Cyfrifiaduron ac Argraffu Mynediad Agored


Mae yna tri PCs Mynediad Agored yn Llyfrgell Banwen. Maen nhw'n cynnig amrywiad o feddalwedd Mynediad Agored, sy'n cynnwys prosesu geiriau, cronfeydd data a thaenlenni, borwyr gwe, cronfeydd rhwydweithiol a Chatalog y Llyfrgell, iFind.

Mae yna argraffydd laser du a gwyn sy'n codi tal o 5c am un A4. Gallwch dalu at y Ddesg Benthyg.

 •     Cyfleusterau astudio


Mae yna bedwar man astudio yn Llyfrgell Banwen.

 •     Ffotocopïo


Mae yna ffotocopiir yn y Gweithdy DOVE, sydd yn yr ail storfa yn y coridor canol. Mae ffotocopïo yn codi tal o 10c am un A4 a 20c am un A3. Bydd rhaid siarad ag aelod o staff yn DOVE i ddefnyddio'r gwasanaeth yma.

 •     Parcio


Mae yna lawer o fannau parcio tu allan i'r adeilad.

 •     Hygyrchedd


Mae'r adeilad yn hollol hygyrchedd, ac mae drws awtomatig ar yr adeilad. Mae pob ystafell ar un lefel.

Oriau Agor

Oriau Agor

Yn ystod y tymor, mae Llyfrgell Banwen ar agor:

Dydd Mercher 9.30 yb - 3yp*

*Mae'r oriau agor yn amodol, felly mae'n well ffonio Llyfrgell y Glowyr De Cymru (01792 518603) i wneud yn siwr cyn ymweld, neu os oes angen unrhyw cefnogaeth arall.

Manylion i Cysylltu

Llyfrgell Banwen

Gweithdy DOVE

Roman Road

Banwen

Castell-nedd

SA10 9LW

Ffon: 01639 700024 ext.5

E-bost: miners@abertawe.ac.uk

neu: m.orford@abertawe.ac.uk

Map Banwen

map