Gwybodaeth

Gwybodaeth Myfyrwyr

Fel myfyriwr AABO, mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru, ar Gampws Hendrefoelan, yma i'ch helpu.

Gyda chasgliad eang o lyfrau, cylchgronau a deunyddiau gweledol/clywedol a dewiswyd yn benodol ar gyfer cyrsiau rhan amser ac o bellter, mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru wedi eu cynllunio ar gyfer eich anghenion dysgu.

Myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf

Creuwyd eich cerdyn myfyriwr gan gofrestri, os nad ydych wedi cyflwyno llun efo'ch ffurflen gais, rhowch ffotograff maint pasbort i aelod o staff yn Llyfrgell y Glowyr os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd postio neu e-bostio llun addas at:

E-bost: miners@abertawe.ac.uk

Cyfeiriad: Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Hendrefoelan Campus, Gower Road, Swansea, SA2 7NB

Ar ôl creu eich cerdyn, gallwn bostio i'ch cyfeiriad cartref, neu gallwch gasglu o Lyfrgell y Glowyr.

Mae'r cerdyn myfyriwr yn ddilys trwy gydol eich cwrs. Os ydych yn colli'r cerdyn, cysylltwch â ni. Rydym yn codi tal ar gyfer cardiau newydd.

 

Gwybodaeth TG

Cyfrif TG, E-bost a Blackboard

Ar ôl cofrestri, creuwyd cyfrif TG yn awtomatig. Mae hyn yn caniatáu i chi mewngofnodi i unrhyw gyfrifiadur yn unrhyw lyfrgell yn Brifysgol Abertawe. Mae eich cyfrif TG yn caniatáu mynediad i E-bost, Blackboard, y fewnrwyd a gwasanaethau ar-lein eraill y Brifysgol. Gallwch weld eich cyfrif TG o unrhyw gyfrifiadur efo cysylltiad i'r we (e.e.. cyfrifiadur yn y cartref neu waith neu lyfrgell gyhoeddus) trwy ddefnyddio'r cyfeiriad: https://myuni.swan.ac.uk/

Mae eich cyfeiriad e-bost yn defnyddio'r fformat rhif myfyriwr@abertawe.ac.uk

e.e.. 123456@abertawe.ac.uk

Eich cyfrinair yw eich rhif myfyriwr ac wedyn eich dyddiad geni

e.e.. 123456/01/02/1993 (cofiwch gynnwys blaen slaes ac unrhyw 0s)

Os ydych yn cael unrhyw broblemau gyda'ch cyfrif TG, gofynnwch at y Ddesg yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru. Neu ffoniwch y Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 01792 295500

Gwybodaeth Staff

Er mwyn cymryd mantais o'r gwasanaethau ar gael yn y Llyfrgell, y beth cyntaf i wneud yw derbyn eich cerdyn eich ID Staff/ Cerdyn Llyfrgell.

Galwch mewn i Lyfrgell y Glowyr De Cymru gyda'ch contract a gallwn gymryd llun a threfnu i greu'r cerdyn, wedyn byddwn yn postio e allan. Os mae'r contract yn cael ei oedi, cysylltwch â ni yn y Llyfrgell i drefnu cerdyn benthyg dros dro.

Mae eich cerdyn staff yn caniatáu benthyg hyd at 30 eitem (llyfrau, cylchgronau, DVDs) o'r llyfrgell at unrhyw amser. Yn wahanol a Llyfrgell Parc Singleton, nid ydyn yn codi tal am lyfrau hwyr!

Ar gyfer mwy o wybodaeth am hawliau benthyg a dirwyon yn Llyfrgelloedd y Brifysgol, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/library/using-the-library/borrowing/

Os ydych eisiau defnyddio gwasanaethau TG fel e-bost, mae rhaid gwneud cais gyda Fran Lloyd, Gweinyddwr AABO.

Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru yn cynnig y cymorth canlynol:

 • Archebu llyfrau i gefnogi eich cyrsiau
 • Darparu bocsys llyfrau ar gyfer cyrsiau yn y gymuned
 • Darparu ymweliadau i'r llyfrgell a sesiynau sgiliau gwybodaeth ar gyfer eich myfyrwyr
 • Cynnig gwybodaeth am hawlfraint a llên-ladrad (e.e.. TurnitIn)

Ymwelwyr i LGDC

Mae Llyrfgell y Glowyr De Cymru Ar Agor i Pawb

Mae croeso fawr i'r cyhoedd a nid oes angen gwneud penodiad. 

Gall staff y Llyfrgell helpu chi i gweld unrhyw cagliad a rydym yn hapus i ateb cwestiynau trwy'r ffon, bost, e-bost ac yn bersonol. 

Eich Canllaw Cymorth Pwnc AABO

Ewch ihttp://libguides.swansea.ac.uk/addysgoedolion

Gwasanaethau

Y Llyfrgell

Yn Llyfrgell y Glowyr De Cymru rydym yn darparu profiad llyfrgell sydd yn gyfeillgar, hyblyg ac effeithiol mewn amgylchedd hamddenol.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr rhan-amser, bellter neu ar leoliad, rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i wneud eich bywyd yn haws. Er enghraifft:

 •     Adnewydda llyfrau trwy'r ffon neu ar-lein
 •     Archebu materion (er enghraifft, gallwn anfon llyfrau o Lyfrgell Campws Singleton i Lyfrgell y Glowyr De Cymru a Banwen (neu i'r gwrthwyneb) heb dal
 •     Benthyciadau trwy'r post
 •     Cyngor am sut i ddefnyddio gwasanaethau'r llyfrgell
 •     Cymorth efo ymchwil traethodau a defnyddio TG
 •     Bocsys llyfrau ar gyfer dosbarthiadau yn y gymuned
 •      Mannau astudio tawel

Os oes angen unrhyw cymorth neu gefnogaeth, gallwch gysylltu â ni trwy ffon, e-bost neu mewn person.

Rydym yn edrych ymlaen at weld neu glywed oddi wrthych chi yn y dyfodol!

Benthyg

Cyfnodau Benthyg

Y cyfnod benthyg arferol ar gyfer llyfrau, cylchgronau (heb law am y rhifyn diweddaraf - na ellir eu benthyg) a materion sain-gweledol yw pedwar wythnos, ond bydd rhaid i'r eitemau dod 'nôl o fewn un wythnos os mae defnyddiwr arall yn ceisio'r llyfr.

Benthyciadau Cyfyngedig

Mae rhai llyfrau poblogaidd ar fenthyciad cyfyngedig ac ar fenthyg am un wythnos yn unig.

Cais am eitemau

Os oes pob copi o lyfr wedi'i benthyg, gallwch wneud cais trwy iFind, catalog y llyfrgell, wrth ddefnyddio eich rhif cerdyn. Mae'r llyfr wedyn yn cael ei alw'n nol o'r benthyciwr presennol ac, ar ôl dychwelyd i'r llyfrgell, rydym yn anfon e-bost atoch i gasglu'r llyfr.

Hawliau Benthycwr


Dyma'r hawliau ar gyfer y categoriau wahanol o fenthycwyr:

Staff 30 eitem 12 wythnos
Myfyrwyr Ol-raddedig 20 eitem 12 wythnos
Myfyrwyr Is-raddedig

15 eitem

4 wythnos
Benthycwyr Allanol 5 eitem 4 wythnos

O.N. Nid yw llyfrau benthyciad cyfyngedig ac amheuon ar gael i benthycwyr allanol

Fe all myfyrwyr rhan amser, ar leoliad neu o bellter sy'n dod o sefydliadau cyfrannog benthyg trwy defnyddio'r cynllun SCONUL. Mae yna croseo i myfyrwyr ol-israddedig llawn amser benthyg trwy SCONUL hefyd.

 

 

 

LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

 • Myfyrwyr rhan-amser
 • Myfyrwyr bellter
 • Myfyrwyr yn y gweithle
 • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)
 • Myfyrwyr Anabl
 • Gofalwyr


Ewch i'r wefan LibraryPlus am fwy o wybodaeth: www.swansea.ac.uk/iss/libraryplus

Cyfleusterau

Parcio 

Parcio am ddim tu fas i Lyfrgell y Glowyr, tu fas Tŷ Hendrefoelan, a hefyd o gwmpas yr adeilad Emily Phipps.

Rhyngrwyd Di-Wifr

Mae rhyngrwyd di-wifr ar gael yn y llyfrgell. Mae yna mwy o wybodaeth am sut i gofrestri i'r Gwasanaeth Di-Wifr Abertawe yma.

Cyfrifiadura 

Mae gennym dwy ystafell cyfrifiadur gyda chyfrifiaduron Mynediad Agored ar gyfer myfyriwr ac ymwelwyr. Mae argraffu a sganio ar gael yn y ddwy. Yn bresennol, cost yr argraffu yw 5c am un daflen A4, ac mae sganio am ddim. Mae'r ystafelloedd cyfrifiaduron wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod (Ystafell 4) ac yn yr ardal llofft ar y llawr cyntaf (Ystafell 16).

Sain a Gweledol 

Mae gennym amrywiad o recordyddion casét, setiau teledu, chwaraewyr fideo a DVD, darllenwyr microfiche a microreel, taflunyddion a sgriniau i'w defnyddio yn y llyfrgell.

Cymryd Seibiant 

Peiriant yfed poeth ac oer, peiriant byrbrydau ac mae rhai tablau a chadeiriau yn agos at y fynedfa ar gyfer seibiant.

Toiledau & Loceri 

Mae'r toiled dynion, menywod ac anabl yn agos i'r fynedfa ac mae yna hefyd loceri i ddefnyddio efo blaendal ad-daladwy