LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

  • Myfyrwyr rhan-amser

  • Myfyrwyr bellter

  • Myfyrwyr yn y gweithle

  • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)

  • Myfyrwyr Anabl

  • Gofalwyr

Cais LibraryPlus

Os ydych eisiau gwneud cais trwy Library Plus, cwblhewch y Ffurflen LibraryPlus Ar-lein.

Neu, gallwch ffonio, e-bostio neu siarad ag aelod o staff yn bersonol.

Gallwch hefyd argraffu eich ffurflen a dychwelyd e i nôl i'r Llyfrgell:  Ffurflen Cais LibraryPlus

Adnewyddu trwy ffon, e-bost neu ar-lein

Adnewyddu trwy ffon, e-bost neu ar-lein

Gallwch adnewyddu unrhyw eitemau a benthycwyd o unrhyw Lyfrgell Prifysgol Abertawe, ar yr amod nid yw unrhyw ddefnyddiwr arall wedi gwneud cais ar yr eitem. Cofiwch ddod a'ch cerdyn llyfrgell neu rif myfyriwr. Tu fas yr oriau agored, gadewch neges ar y ffon. 

Gwasanaeth Derbyn Llyfrau

Gwasanaeth Derbyn Llyfrau

Gallwn drefnu i anfon llyfrau rhwng Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Llyfrgell Banwen a Llyfrgell y Bae os nad oes modd i chi ymweld â'r llyfrgell lle mae'r eitem ar gael. Gofynnwch os oes angen unrhyw gwybodaeth arall.

Sylwadau Cwsmeriaid

''Gwasanaeth gwych! Mae'n braf i wybod bod cefnogaeth yna pan dos eisiau. Diolch yn fawr."

Myfyriwr Israddedig rhan amser, 2014

''Mae'r cyfleusterau a darparwyd wedi gwneud fy astudio, bywyd ac ansawdd fy ngwaith yn hawsach i gyflawni".

Myfyriwr ar leoliad, 2015

Benthyciad Post

Benthyciadau Post

Gallwn bostio copïau o lyfrau sydd ar gael atoch ar gais. Gallwn anfon llyfrau i gyfeiriadau yn y DU yn unig. Bydd rhaid i chi dalu am bostio’r llyfrau (cyfraddau postio parseli). Byddwn yn ychwanegu’r arian at eich cyfrif llyfrgell a gallwch dalu hyn trwy’r bost neu’r tro nesaf rydych yn y llyfrgell. Cyn gwneud cais am fenthyciad post, edrychwch os yw’r llyfrau ar gael ar iFind (Catalog y Llyfrgell).

Gwasanaeth Sganio/Copïo

Gwasanaethau Sganio a Copïo

Gallwn sganio neu gopïo erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau (yn amodol ar gyfraith hawlfraint). Gallwch gasglu eich copi o unrhyw Lyfrgell Prifysgol Abertawe neu gallwn bostio nhw atoch. Bydd rhaid i chi godi'r tal ar gyfer cost y copïo/sganio sydd yn 10c yr A4 ac am unrhyw postio, os mae'n berthnasol.