LibraryPlus

LibraryPlus - Cefnogaeth ychwanegol i'ch astudiaethau 

Rydym wedi cynllunio'n arbennig nifer o wasanaethau, o'r enw LibraryPlus, sy'n gallu gwneud eich bywyd fel myfyriwr yn hawsach.

Pwy sy'n gallu defnyddio LibraryPlus? Pob myfyriwr, yn enwedig:

  • Myfyrwyr rhan-amser

  • Myfyrwyr bellter

  • Myfyrwyr yn y gweithle

  • Myfyrwyr sydd ar leoliad (e.e. Gwyddor Iechyd)

  • Myfyrwyr Anabl

  • Gofalwyr

Cais LibraryPlus

Os ydych eisiau gwneud cais trwy Library Plus, cwblhewch y Ffurflen LibraryPlus Ar-lein.

Neu, gallwch ffonio, e-bostio neu siarad ag aelod o staff yn bersonol.

Gallwch hefyd argraffu eich ffurflen a dychwelyd e i nôl i'r Llyfrgell:  Ffurflen Cais LibraryPlus

Gwneud Cais a Adnewyddu Awtomatig

Gwneud Cais a Adnewyddu Awtomatig

Rydym wedi cyflwyno Adnewyddu’n Awtomatig er mwyn gwneud pethau’n haws. Mae eitemau ar eich cyfrif yn adnewyddu’n awtomatig oni bai bod cais arnynt. Mae’n holl bwysig i roi cais ar eitemau rydych eisiau benthyg sydd gan ddefnyddiwr eraill. Gallwch dal gwneud cais am lyfrau trwy’r ffôn neu e-bost. Byddwn yn gofyn am eich rhif myfyriwr. Allan o oriau agor, mae ffôn ateb gallwch ddefnyddio

Gwasanaeth Derbyn Llyfrau

Gwasanaeth Derbyn Llyfrau

Gallwn drefnu i anfon llyfrau rhwng Llyfrgell Parc Singleton, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Llyfrgell Banwen a Llyfrgell y Bae os nad oes modd i chi ymweld â'r llyfrgell lle mae'r eitem ar gael. Gofynnwch os oes angen unrhyw gwybodaeth arall.

Sylwadau Cwsmeriaid

''Gwasanaeth gwych! Mae'n braf i wybod bod cefnogaeth yna pan dos eisiau. Diolch yn fawr."

Myfyriwr Israddedig rhan amser, 2014

''Mae'r cyfleusterau a darparwyd wedi gwneud fy astudio, bywyd ac ansawdd fy ngwaith yn hawsach i gyflawni".

Myfyriwr ar leoliad, 2015

Benthyciad Post

Benthyciadau Post

Gallwn bostio copïau o lyfrau sydd ar gael atoch ar gais. Gallwn anfon llyfrau i gyfeiriadau yn y DU yn unig. Bydd rhaid i chi dalu am bostio’r llyfrau (cyfraddau postio parseli). Byddwn yn ychwanegu’r arian at eich cyfrif llyfrgell a gallwch dalu hyn trwy’r bost neu’r tro nesaf rydych yn y llyfrgell. Cyn gwneud cais am fenthyciad post, edrychwch os yw’r llyfrau ar gael ar iFind (Catalog y Llyfrgell).

Gwasanaeth Sganio/Copïo

Gwasanaethau Sganio a Copïo

Gallwn sganio neu gopïo erthyglau cylchgronau a phenodau llyfrau (yn amodol ar gyfraith hawlfraint). Gallwch gasglu eich copi o unrhyw Lyfrgell Prifysgol Abertawe neu gallwn bostio nhw atoch. Bydd rhaid i chi godi'r tal ar gyfer cost y copïo/sganio sydd yn 10c yr A4 ac am unrhyw postio, os mae'n berthnasol.