Gwybodaeth i Ymwelwyr a Cynlluniau Benthyca

Mae croeso i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe ddefnyddio'r Llyfrgelloedd a'u hadnoddau. Bydd yn rhaid i chi ddangos eich cerdyn adnabod i fenthyg deunyddiau.

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn aelodau o gynlluniau benthyca/darllen ledled y DU. Isod ceir gwybodaeth am gynlluniau sy'n caniatáu mynediad i'n hymwelwyr ac sy'n caniatáu i'n defnyddwyr gael mynediad at lyfrgelloedd eraill.

Cynlluniau

Llyfrgelloedd Ynghyd

Mae'r tocyn Llyfrgelloedd Ynghyd yn caniatáu i unrhyw aelod cyfredol o lyfrgelloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin neu Sir Benfro fenthyca llyfrau am ddim o'r holl lyfrgelloedd cyhoeddus yn yr ardaloedd hyn yn ogystal â llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Coleg Abertawe, Coleg Castell-nedd Port Talbot, Coleg Gorseinon, Coleg Sir Benfro, a Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Os nad ydych yn aelod eisoes, ewch i'ch llyfrgell gyhoeddus leol i ymaelodi â hi. Gofynnwch am docyn Llyfrgelloedd Ynghyd gan nodi llyfrgell pa goleg neu sefydliad addysg uwch yr ydych am ymuno â hi.  Ewch â'r tocyn i'r llyfrgell o'ch dewis a bydd yn eich cofrestru'n fenthyciwr.

 

SCONUL Access

Mae Prifysgol Abertawe yn aelod o gynllun SCONUL Access.  Mae'n caniatáu i staff academaidd, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, myfyrwyr ôl-raddedig amser llawn, myfyrwyr rhan-amser, myfyrwyr dysgu o bell neu fyfyrwyr ar leoliad fenthyca o lyfrgelloedd addysg uwch sy'n aelod o'r cynllun ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r llyfr canllaw hwn yn esbonio sut y gallwch ymuno â chynllun SCONUL Access.   

 

Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Cyflenwir gwasanaethau llyfrgell ar bum safle sef Ysbyty Cefn Coed (seiciatreg), Ysbyty Treforys, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Singleton.

Mae'r llyfrgelloedd ar agor i unrhyw sy'n:

  • gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
  • myfyriwr ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.
  • aelod o staff y Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe sydd â chytundeb ar y cyd rhwng y Brifysgol a'r GIG.
  • gweithio ym maes gofal sylfaenol yn yr ardal leol.
  • myfyriwr ar leoliad o Brifysgol Caerdydd.
  • myfyriwr nyrsio ar leoliad o Brifysgol Morgannwg (Ysbyty Tywysoges Cymru yn unig).

Mae'n rhaid i'r rhai sy'n dymuno defnyddio'r llyfrgell at ddibenion cyfeirnodi hysbysu staff y Llyfrgell. Caniateir mynediad yn ôl disgresiwn staff y Llyfrgell. Cewch ddefnyddio'r llyfrgell at ddibenion cyfeirnodi yn ystod oriau gwaith y staff yn unig ac ni ddylech geisio cael mynediad at y llyfrgelloedd y tu allan i oriau gwaith y staff.

Ceir rhagor o fanylion ar: www.wales.nhs.uk/abmlibraryservices

 

Mynediad i ymwelwyr i adnoddau llyfrgell ar-lein

Gall ymwelwyr i Brifysgol Abertawe gael mynediad i rai o'n hadnoddau electronig trwy ein porthol "Mynediad Cerdded i Mewn": http://libguides.swansea.ac.uk/walkinaccess

Bellach y mae modd i aelodau'r cyhoedd, staff sy'n ymweld, a myfyrwyr o brifysgolion eraill gael mynediad i gyfnodolion a data-basau academaidd a oedd yn gyfyngedig i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae'r gwaith hwn wedi'i gyflawni o ganlyniad i brosiect "Mynediad Cerdded i Mewn" CyMAL / WHELF, cydweithrediad ar draws Cymru i ehangu mynediad i adnoddau llyfrgelloedd prifysgolion.

Cysylltwch eich dyfais â rhwydwaith di-wifr Ymwelwyr Prifysgol Abertawe ac yna ewch i http://libguides.swansea.ac.uk/walkinaccess i ganfod yr adnoddau y tanysgrifiwyd iddynt y gallwn eu rhoi ar gael. Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, ymwelwch â'r ddesg Gwasanaethau Cwsmeriaid yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

(Dylai staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe ddefnyddio ein canllawiau pwnc neu gatalog y llyfrgell iFind i ganfod ein hamrywiaeth llawn o adnoddau y tanysgrifiwyd iddynt ar gampws neu oddi ar gampws.)