Meddalwedd Arbenigol

Gall technoleg gynorthwyol fod o ddefnydd i bawb! Mae'r tabl isod yn nodi prif fanteision y meddalwedd sydd ar gael ar y rhwydwaith ym Mhrifysgol Abertawe:

  TextHELP ClaroRead Supernova Dragon Naturally Speaking MindView Mindjet Inspiration
Anawsterau Darllen X X X        
Anawsterau Sillafu X X          
Anawsterau Canolbwynti X X   X X X X
Anawsterau Ysgrifennu       X      

Cynllunio

        X X X
Chwyddo Sgrin / Darllen oddi ar y Sgrin     X        
Dysgwyr Gweledol         X X X
Dysgwyr Saesneg X X          

Derbyniwch gymorth ar gyfer tasgau penodol

 

Meddalwedd ar Gyfrifiaduron Mynediad Agored

 

Audacity 

Recordio a golygu meddalwedd, cewch fynediad ato o dan "AssistiveTechnology".  Cymorth helaeth a thiwtorialau ar gael ar wefan Audacity.

Dragon Naturally Speaking 10 

Offer adnabod lleisiau, cewch fynediad ato o dan "Assistive Technology".  Sylwer y bydd y gosodiad yn cymryd peth amser i'w lwytho ar draws y rhwydwaith.

Rydym yn cynghori defnyddwyr i greu ac i storio eu proffiliau ar ffon USB am fod maint y ffeil yn debygol o fod yn fwy na lle storio dogfennau y rhwydwaith a ddyrannir i fyfyrwyr. 

Inspiration v 8.0b

Offer mapio-meddwl, cewch fynediad ato o dan "Assistive Technology".  

Learning Access Suite

ClaroRead plus 2008, offer Darllen/Llythrennedd, cewch fynediad ato o dan "Assistive Technology". 

Mindjet 11 

Offer mapio-meddwl, cewch fynediad ato o dan "Assistive Technology". 

MindView

Offer mapio-meddwl, cewch fynediad ato o dan "Assistive Technology”. Mae tiwtorialau ar ffurf fideos ar gael ar wefan y cwmni.

Mae Canolfan Asesu Abertawe wedi llunio'r canllawiau canlynol ar gyfer defnyddio MindView:

Supernova

Meddalwedd chwyddo sgrin a darllen oddi ar y sgrin. Mae ar gael i'w fenthyg gan y Ddesg Wybodaeth ac mae wedi'i osod yn yr ystafell VI

TextHELP

Offer llythrennedd, cewch fynediad ato o dan  "Assistive Technology". 

Mae Canolfan Asesu Abertawe wedi llunio'r canllawiau canlynol ar gyfer TextHelp:

 

Nodweddion Hygyrchedd Windows 7 / Apple Mac

Erbyn hyn mae gan y mwyafrif o gyfrifiaduron ar y campws Windows 7 wedi'i osod sydd â nifer o nodweddion hygyrchedd mewnol gan gynnwys adnabod lleisiau a darllen oddi ar sgriniau. Gweler gwefan Microsoft Windows 7 Accessibility i dderbyn gwybodaeth bellach gan gynnwys tiwtorialau ac arddangosiadau ar ffurf fideos. 

Hefyd mae gan Ganolfan Asesu Abertawe ganllawiau ar gyfer gwneud eich dogfennau Word yn fwy hygyrch: Word PDF

Hefyd mae gan feddalwedd Apple Mac ystod o ddewisiadau hygyrchedd.


Cymorth 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu hoffech chi dderbyn gwybodaeth bellach am dechnoleg gynorthwyol, anfonwch e-bost atom: library@abertawe.ac.uk

(Diweddarwyd Medi 2014)