Ymholiadau argraffu

Addasu'ch cerdyn ar gyfer argraffu

Myfyrwyr

Gellir defnyddio cardiau myfyrwyr fel cardiau llungopïo/argraffu.

Cyn defnyddio'ch cerdyn i lungopïo neu argraffu, bydd angen i chi greu rhif adnabod personol a rhoi credyd ar eich cyfrif myfyriwr (darnau arian neu bapurau).

I greu rhif adnabod personol, rhowch eich cerdyn yn y lle ar gyfer cardiau ar ben un o'r peiriannau argraffu/llungopïo. Mewngofnodwch ar y sgrîn gyffwrdd gan ddefnyddio'ch rhif myfyriwr a'ch cyfrinair arferol. Yna nodwch eich rhif adnabod personol o ddewis.

Wedyn, byddwch yn gallu mynd â'ch cerdyn i un o'r peiriannau ychwanegu credyd sydd ar gael ar Lefel 2, Adain y Gorllewin, neu yn yr ystafell cyfrifiaduron mynediad agored ar Lefel 4 ac yn y llyfrgelloedd cangen, i ychwanegu credyd. Os nad yw'r peiriannau credyd argraffu ar gael, gofynnwch i aelod o'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid  ar y Ddesg Wybodaeth gredydu'ch cyfrif ar eich rhan.

Staff

Caiff staff ailgodi taliadau copïo ar eu hadrannau drwy ddefnyddio cerdyn argraffu staff. I gael un o'r rhain, naill ai cwblhewch y ffurflen sydd ar gael gan y ddesg wybodaeth y bydd angen ei hawdurdodi a nodi côd ariannol eich adran arni, neu gallwch ofyn am ffurflen drwy e-bostio'r Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid a fydd yn gallu anfon copi electronig atoch.

Ymwelwyr

Mae cardiau copïo i ddefnyddio llungopiwyr/argraffwyr y Llyfrgell ar gael gan ddesg wybodaeth y llyfrgell ym mhob cangen. Gellir prynu cerdyn copïo am £3.00 (a gaiff ei ad-dalu) ac mae'n rhaid rhoi credyd ar hwn cyn ei ddefnyddio. Ychwanegir credyd at y cerdyn drwy ei roi yn y lle ar gyfer cardiau yng nghornel dde uchaf y peiriant credydu a rhoi darnau arian i mewn (5c, 10c, 20c, 50c, £1 a £2) neu bapurau. Gellir dychwelyd y cardiau ar ôl eu defnyddio a chael ad-daliad llawn o'r blaendal £3.

Argraffu, copïo a sganio

Argraffu

Pan fyddwch wedi cyrraedd y ddewislen argraffu ar eich cyfrifiadur

 • Anfonwch y ffeil i'w hargraffu i giw mono ISS ar gyfer argraffu copïau du a gwyn, neu i giw lliw ISS ar gyfer argraffu copïau lliw.
 • Caiff eich dogfen ei hargraffu ar ddwy ochr y papur yn awtomatig.
 • Os hoffech argraffu ar un ochr yn unig, bydd rhaid i chi newid y gosodiadau argraffu.
 • Ewch at un o'r peiriannau argraffu/copïo. Gosodwch eich cerdyn yn y lle ar gyfer cardiau ar y dde ar ben y peiriant a nodwch eich rhif adnabod personol.
 • Yna dylech weld eich dogfennau ar y sgrîn gyffwrdd a gallwch ddewis pa rai yr hoffech eu hargraffu. Bydd y sgrîn yn dweud wrthych chi faint o arian gaiff ei ddidynnu o'ch cyfrif.


Mae modd argraffu o rai dyfeisiau symudol hefyd. I wneud hyn, bydd rhaid bod eich dyfais wedi'i chysylltu â'r rhyngrwyd. Ewch i https://print.swan.ac.uk a mewngofnodwch fel arfer. Wedyn gallwch lanlwytho dogfennau Word a ffeiliau pdf yn barod i'w hargraffu. Bydd angen clicio ar y gair mono neu colour ac anfonir eich dogfen i'w hargraffu i'r ciw perthnasol.

Llungopïo

Ar ôl i chi fewngofnodi i'r argraffydd/llungopïwr, bydd rhaid i chi ddewis copy wedyn gwirio'r gosodiadau i ddewis argraffu ar un ochr neu ddwy ochr, lliw neu ddu a gwyn. Rhowch y dogfennau naill ai un ar y tro ar y sganiwr gwastad, neu gallwch fwydo nifer o dudalennau ar y tro drwy'r porthydd sganiwr ar ben y peiriant.

Wedyn caiff eich copïau eu hargraffu.

Sganio

Mewngofnodwch i'r argraffydd/llungopïwr a dewiswch yr opsiwn scan. Caiff dau opsiwn eu cynnig:

 • Sganio eich dogfen i'ch cyfrif myfyriwr/staff (scan to folder).
 • Anfon eich dogfen i'ch cyfeiriad e-bost myfyriwr/staff fel atodiad pdf (scan to e-mail).

Sylwer, does dim tâl am sganio, ond gwnewch yn siŵr bod o leiaf 10c ar eich cyfrif argraffu i'ch galluogi i ddefnyddio'r gwasanaeth sganio.

Prisiau

 

 • Pris argraffu a llungopïo du a gwyn yw 5c am ddalen A4 a 10c am A3. Mae'r peiriant wedi'i osod i argraffu ar ddwy ochr y papur yn awtomatig. Felly gallwch argraffu ar 2 ochr am 5c. Mae modd newid hyn gan ddefnyddio'r gosodiadau argraffu ar eich cyfrifiadur os hoffech argraffu ar un ochr yn unig.
 • Cost argraffu copïau lliw yw 30c am ddalen A4 a 60c am A3.
 • Does dim tâl am sganio i'ch gyriant P neu i'ch cyfrif e-bost.  Gallwch wneud hyn o'r un peiriannau hefyd (ond mae'n rhaid bod o leiaf 10c ar eich cyfrif argraffu er mwyn defnyddio'r argraffwyr/llungopiwyr).

 

Peidiwch â rhoi mwy o arian ar eich cyfrif nag y bydd ei angen at ddibenion argraffu/llungopïo.

 

Sylwer, ni ellir ad-dalu unrhyw gredyd sydd heb ei ddefnyddio ar eich cyfrif.

 

Lleoliadau

Mae'r argraffwyr/llungopiwyr ar gael yn y lleoliadau canlynol:

 • Lefel 2, Adain y Gorllewin. Mae 3 pheiriant gyferbyn â'r peiriannau gwerthu, nesaf at y grisiau cyntaf wrth i chi ddod i mewn i'r adeilad.
 • Lefel 3. Mae 4 peiriant ar y lefel hon - 3 yng nghefn y neuadd astudio ac 1 yn ystafell hyfforddiant 2.
 • Lefel 4. Mae 2 beiriant yn yr ystafell cyfrifiaduron mynediad agored ac mae 1 peiriant ar gael hefyd yn yr ardal astudio tawel, nesaf at y papurau newydd.

Mae'r peiriannau credydu, lle gallwch ychwanegu credyd at eich cyfrif argraffu, ar gael yn y lleoliadau canlynol:

 • Lefel 2, Adain y Gorllewin, ger y peiriannau gwerthu, nesaf at y grisiau cyntaf wrth i chi ddod i mewn i'r adeilad.
 • Lefel 4. Mae'r peiriant yn yr ystafell cyfrifiaduron mynediad agored nesaf at y ddau beiriant argraffu/copïo.