Dod o hyd i ddeunyddiau'r llyfrgell

Ydych chi'n chwilio am lyfr oddi ar eich rhestr ddarllen? Hoffech chi weld pa gyfnodolion sydd gan y llyfrgell ar gyfer eich pwnc? Dewch o hyd i sut i ddefnyddio catalog ein llyfrgell i dderbyn y canlyniadau gorau. 

Benthyg, Adnewyddu a gwneud Cais am eitemau

Mae gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe gasgliad mawr o eitemau y gallwch eu benthyg i ddiwallu eich anghenion academaidd ac ymchwil. 

Cyfrifiadura yn y Llyfrgell

Mae gan ein Llyfrgelloedd gyfrifiaduron a system Wi-Fi drwy gydol ein hadeiladau. Derbyniwch wybodaeth bellach ar sut i gysylltu â'n cyfrifiaduron a'n system Wi-Fi a dysgwch sut i lungopïo, i argraffu, ac i sganio yn ein hadeiladau.

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Mae'r tîm Cyflenwi Dogfennau yn gyfrifol am feysydd benthyg rhynglyfrgellol, cynnal y gwasanaeth sganio i gefnogi addysgu Blackboard, a chefnogi staff a myfyrwyr ynghylch canllawiau hawlfraint.

LibraryPlus

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau sydd wedi'u llunio yn arbennig, a adnabyddir fel LibraryPlus, sydd wedi'u hanelu at wneud eich bywyd myfyriwr yn haws.

Gwasanaethau Llyfrgell Cynhwysol

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn anelu at ddarparu mynediad cyfartal at adnoddau i'n holl gwsmeriaid.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn aelodau o nifer o gynlluniau benthyca a darllen yn lleol ac ar draws y DU.

Y Ganolfan Drawsgrifio

Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe (SUTC) yn darparu fformatau amgen hyrgyrch (braille, sain, print bras, testun electronig a diagramau cyffwrdd) i fyfyrwyr ag anabledd ym Mhrifysgol Abertawe ac ym mhrifysgolion a cholegau eraill.