Cysylltwch â Ni

Sut i gysylltu â ni

Croesawn ymholiadau yn ogystal â'ch barn ar sut y gallem wella ein gwasanaeth i chi.

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad, sylw, awgrym neu gŵyn. Ceisiwn ymateb o fewn tri diwrnod gwaith.

Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

E-bost: library@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: Gwasanaeth Cwsmeriaid y Llyfrgell (adnewyddu llyfrau, llyfrau hwyr, dirwyon, ymholiadau TG): 01792 295500

Cyfeiriad Post:

Prifysgol Abertawe

Campws Parc Singleton

Llyfrgell Parc Singleton

Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Prifysgol Abertawe

Campws y Bae

Llyfrgell y Bae

Ffordd Fabian

Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN

 

Cwynion

Caiff cwynion am wasanaethau GGS eu hanfon ymlaen at yr aelod staff priodol yn ISS sy'n gyfrifol am y gwasanaeth hwnnw. Os na all y person hwnnw ddatrys y broblem, cewch drafod y mater ymhellach gyda Chyfarwyddwr GSS neu un o'r Dirprwy Gyfarwyddwyr. Os, mewn achos eithriadol, nad yw hyn yn ateb y broblem, gellir gwneud cwyn ffurfiol yn unol â Weithdrefn Gwynion GGS .