Mynediad Agored

Abstract

Mae mynediad agored yn symudiad byd-eang sy'n tyfu. Yn ôl polisi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), bydd angen cyflwyno deunydd mynediad agored i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf. 

Dysgwch beth mae angen i chi ei wneud.

Costau Prosesu Erthyglau

Costau Prosesu Erthyglau

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau yn gweinyddu cronfa fynediad agored aur i dalu Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer ymchwil a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig.

Mae ein tudalen Costau Prosesu Erthyglau yn cynnwys gwybodaeth bellach a dolen i ffurflen gais ar-lein.

Cymorth wrth ddefnyddio CRONFA a'r System Gwybodaeth Ymchwil (RIS)

Cronfa logo

Mae RIS yn wasanaeth a ddarperir gan ISS i helpu academyddion i reoli a monitro eu hymchwil. Cliciwch yma am gymorth wrth ddefnyddio RIS.

Cronfa yw storfa mynediad agored y sefydliad. Cliciwch yma am gymorth wrth ddefnyddio Cronfa.

Hyrwyddo Ymchwil

Abstract

Mae'n fwyfwy pwysig cynyddu effaith eich ymchwil.

Rhowch gipolwg ar y syniadau hyn i hyrwyddo'ch gwaith a chynyddu dyfyniadau.

Cyhoeddi Eich Gwaith

abstract

Mae'r adran hon yn cynnwys rhai adnoddau i'ch helpu i gyhoeddi eich gwaith.

Hefyd ceir manylion am sut i dderbyn ISBN ar gyfer eich cyhoeddiad gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau