Derbyn ISBN

llyfr

Pan fydd eich cyhoeddiad yn barod ar gyfer yr ISBN llenwch y ffurflen gais hon am ISBN. Y meysydd sydd wedi'u nodi â seren yw'r rhai hanfodol. Mae'r derminoleg a ddefnyddiwyd yn gweddu gofynion y gronfa ddata ISBN a ddefnyddir gan y diwydiant llyfrau.  Anfonwch y ffurflen sydd wedi'i llenwi i iss-research@abertawe.ac.uk. Byddwch chi'n derbyn ISBN a byddwn yn cofrestru eich cyhoeddiad ar y gronfa ddata ISBN genedlaethol. Bydd y llyfrgell yn talu'r gost.

Byddwch chi'n parhau i fod yn gyfrifol am eich cyhoeddiad ac am ymdrin â'r Adneuo Cyfreithiol http://www.bl.uk/aboutus/legaldeposit/  Sylwer bydd gofyniad cyfreithiol arnoch i adneuo unrhyw gyhoeddiad a gyhoeddir yn y DU gyda llyfrgelloedd adnau cyfreithiol os oes ganddo ISBN ai peidio.