Cyhoeddi Eich Gwaith

 Dewis Cyfnodolyn | Cyngor gan gyhoeddwyr | Dod o hyd i gyhoeddwr llyfrauDerbyn ISBNCyngor ar Ysgrifennu 
         

 Lotsofbooks

 

 Dewis Cyfnodolyn

Bydd yn rhaid i chi ystyried:

 • Y ffactor effaith a ffyn mesur cyfnodolion eraill os yw'r rhain yn berthnasol i'ch pwnc.
 • Eich gwybodaeth eich hun am gyfnodolion yn eich maes ac awgrymiadau gan gydweithwyr profiadol.
 • Gwiriwch gwmpas a gofynion y cyfnodolyn i sicrhau eu bod yn gweddu'r hyn rydych chi'n ysgrifennu amdano.
 • Pa gyfnodolion ydy eich ymchwil yn cyfeirio atynt.
 • A yw'r cyfnodolyn wedi'i fynegeio gan wasanaethau mynegeio mawr ar gyfer eich pwnc megis Web of Science, Scopus a chronfeydd data pwnc-benodol?
  Bydd cyfnodolyn sydd wedi'i fynegeio mewn mwy o leoedd yn cyrraedd cynulleidfa ehangach.
 • Mae rhai gwasanaethau sydd wedi'u dylunio i'ch helpu i ddewis cyfnodolyn, Elsevier Journal Finder, Journal Selector.  
 • A fydd y cyfnodolyn yn caniatáu i chi gydymffurfio â'r gofynion ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf?

Cyngor gan gyhoeddwyr

Dod o hyd i gyhoeddwr llyfrau

Mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael, o gymdeithasau dysgedig a chyhoeddwyr mynediad agored i gyhoeddwyr masnachol. Dyma rai pethau i’w hystyried:

 • Pwy sy'n cyhoeddi'r llyfrau rydych chi'n eu defnyddio’r amlaf?
 • A yw'n cynnig adolygiad gan gydweithwyr a/neu a oes ganddo enw da? Gall cydweithwyr fod yn ffynhonnell dda o wybodaeth am gyhoeddwyr.
 • Ystyriwch at bwy y byddwch yn anelu eich llyfr ac a oes marchnad amdano? A oes gan y cyhoeddwr ddylanwad rhyngwladol?
 • Astudiwch wefan y cyhoeddwr i ddarganfod ei weithdrefn ac unrhyw gyngor sydd ganddo i'w gynnig i awduron. Bydd modd dod o hyd i hyn yn hawdd trwy chwilio'r we.  Os oes angen cyfeiriad cyswllt arnoch er mwyn cysylltu â chyhoeddwr, mae modd dod o hyd i nifer o gyhoeddwyr yn yr Academic Publishing Directory.
 • Byddwch yn ymwybodol y bydd rhai cyhoeddwyr yn derbyn llawysgrif os mai nhw yw'r unig gyhoeddwr sy'n cael ei ystyried.
 • Os oes cyfres lyfrau yn eich maes pwnc, dylech ystyried gysylltu â'r golygydd i ofyn a fyddai ganddo ddiddordeb yn eich gwaith - fel arfer mae gan y rhain gynulleidfa barod.
 • Os ydych chi'n mynychu cynhadledd lle bydd cyhoeddwyr yn arddangos, ewch â chrynodeb o'ch llyfr a chopi o’ch CV fel eich bod yn barod i'w drafod.  

Derbyn ISBN

Os nad ydych chi'n derbyn cyhoeddwr arferol ac mae angen ISBN arnoch ar gyfer eich cyhoeddiad gall y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ddarparu un. Gall hyn ddigwydd, er enghraifft, os ydych yn cyhoeddi trafodaethau cynhadledd neu adroddiad.

Mae ISBN o fantais os ydych chi'n awyddus i gyhoeddi eich gwaith oherwydd caiff ei gofrestru yn genedlaethol a bydd manylion ar gael i werthwyr llyfrau. Mae'n rhif cynnyrch unigryw sy'n ffordd o adnabod eich cyhoeddiad. Ceir ffurflen gais ar ein tudalen ISBN.

Cyngor ar Ysgrifennu