Mynediad Agored

Mae mynediad agored yn symudiad byd-eang sy'n tyfu. Yn ôl polisi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), bydd angen cyflwyno deunydd mynediad agored i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf. 

Dysgwch beth mae angen i chi ei wneud.

Costau Prosesu Erthyglau

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau yn gweinyddu cronfa fynediad agored aur i dalu Costau Prosesu Erthyglau ar gyfer ymchwil a ariennir gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig.

Mae ein tudalen Costau Prosesu Erthyglau yn cynnwys gwybodaeth bellach a dolen i ffurflen gais ar-lein.

Cymorth wrth ddefnyddio CRONFA a'r System Gwybodaeth Ymchwil (RIS)

RIS yw ein system gwybodaeth ymchwil, gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau i helpu academyddion i reoli eu hymchwil. 


Cronfa yw ein storfa sefydliadol. Gwybodaeth a chymorth pellach.

Rheoli data ymchwil

Beth mae eich cyllidwr ei angen o ran rheoli data ymchwil a sut rydych chi'n mynd ati i ysgrifennu cynllun?

Gwefan Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Abertawe

Hyrwyddo Ymchwil

Mae'n fwyfwy pwysig cynyddu effaith eich ymchwil.

Rhowch gipolwg ar y syniadau hyn i hyrwyddo'ch gwaith a chynyddu dyfyniadau.

Cyhoeddi Eich Gwaith

Mae'r adran hon yn cynnwys rhai adnoddau i'ch helpu i gyhoeddi eich gwaith.

Hefyd ceir manylion am sut i dderbyn ISBN ar gyfer eich cyhoeddiad gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau

Bibliometreg ac Altmetreg

Mae bibliometreg yn cyfeirio at ddadansoddi llenyddiaeth ymchwil yn seiliedig ar ddyfyniadau.  Beth y gall pobl ei ganfod amdanoch chi?