Eich Llyfrgellwyr

Mae gan bob Coleg a disgyblaeth eu Tîm Llyfrgell eu hunain i gynorthwyo ag anghenion gwybodaeth eu myfyrwyr, eu staff a'u hymchwilwyr. 

Mae pob Tîm Pwnc yn cynnal ei set Library Guides ei hun. Yma cewch gymorth a chyngor ar ddefnyddio'r Llyfrgell i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, eich traethodau a'ch prosiectau. Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy mae:

  • defnyddio e-lyfrau ac e-gyfnodolion ar gyfer mynediad cyflym at wybodaeth testun llawn
  • pori cronfeydd data llyfryddiaethol ar gyfer arolwg cynhwysfawr o lenyddiaeth
  • cael gwybodaeth ddibynadwy ar y rhyngrwyd
  • cyngor ar sut i gyfeirio eich ffynonellau a sut i osgoi llên-ladrad

Bwysicaf oll, mae manylion cyswllt eich Tîm Pwnc ar gyfer yr adegau pan fydd angen cymorth un i un arnoch.