Cael mynediad i’r Casgliad Llyfrau Prin

Gellir ymgynghori â hwy drwy apwyntiad yn unig yn ystod oriau’r swyddfa, 9am-4:45pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, os nad yw darllenydd wedi gwneud apwyntiad, gall fod modd ymgynghori â’r casgliad os bydd aelod o staff ar gael. Ni ellir ymgynghori ag eitemau yn y casgliad hwn ond yn yr ystafell Llyfrau Prin, a gofynnir i ymchwilwyr gadw at reolau’r ystafell ddarllen.

Mae’r ystafell ddarllen ar gyfer Llyfrau Prin ar lefel 2 yn y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth.

Ffoniwch 01792 295045 neu anfonwch e-bost i dscs@swansea.ac.uk

Cynnwys y Casgliad Llyfrau Prin

Mae’r holl eitemau yn y casgliad Llyfrau Prin wedi’u rhestru yng nghatalog iFind Discover y llyfrgell (gallwch chwilio’n fwy manwl drwy ddefnyddio hidlydd Llyfrau Prin y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth).

Mae’r casgliad yn cynnwys dros 1,700 o lyfrau a phamffledi wedi’u hargraffu o 1473 hyd heddiw. Mae rhyw 60 o lyfrau a argraffwyd cyn 1600, rhyw 430 a argraffwyd yn yr 17eg ganrif (megis argraffiadau o Brittanica Camden sy’n cynnwys darluniadau cain) a mwy na 550 o’r 18fed ganrif. 

Dyma rai enghreifftiau o’r llyfrau a gyhoeddwyd ar ôl y 18fed ganrif:

  • Llyfrau a gyhoeddwyd mewn argraffiad cyfyngedig o lai na 500 o gopïau
  • Llyfrau a gyhoeddwyd gan weisg preifat (e.e. Gwasg Gregynog, Kelmscott a Golden Cockerel Press)
  • Argraffiadau cyntaf (e.e. gan Dylan Thomas a Rhys Davies)
  • Llyfrau a lofnodwyd gan awduron enwog (e.e. Dylan Thomas)
  • Llyfrau â darluniadau hardd (e.e. The Book of Kells: reproductions from the manuscript in Trinity College, Dublin)
  • Llyfrau o ddiddordeb lleol a allai fod yn anodd neu’n ddrud i gael gafael arnynt (e.e. Rhys Phillips, History of the Vale of Neath)
  • Llyfrau sydd wedi’u rhwymo’n arbennig o gain

Mae’r Casgliad yn cynnwys detholiad o fwy na 300 o faledi (y mae’r mwyafrif ohonynt yn Gymraeg) a argraffwyd rhwng 1710 a dechrau’r 20fed ganrif, ac mae pob un ohonynt wedi’u catalogio ar wahân yng nghyfleuster iFind Discover.

Camden

Blaenlun argraffiad 1695 o Britannia Camden, a engrafiwyd gan William Rogers.

Camden

Engrafiad o Gôr y Cewri o argraffiad 1695 o Britannia Camden.