Casgliadau Arbennig yn Storfeydd y Llyfrgell

Casgliadau Arbennig

Cedwir nifer o gasgliadau arbennig o lyfrau, megis Casgliad Allan Milne, sy’n gyfraniad diweddar, yn Storfeydd y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth. Cymynroddion neu gyfraniadau yw’r rhain yn bennaf. Ni ellir benthyca llawer o’r deunydd, ac ni ellir edrych ar rai ohonynt ond o dan amodau arbennig. Mae mwyafrif yr eitemau i’w gweld yn y catalog iFind. Holwch wrth y Ddesg Wybodaeth i gael manylion ynghylch mynediad i ddeunydd y casgliadau arbennig hyn. 

Casgliadau Arbennig Eifftoleg

Casgliadau Arbenning

Mae’r casgliadau o lyfrau, pamffledi ac erthyglau mewn cylchgronau ar yr Aifft a’r Dwyrain Agos a roddwyd i’r brifysgol ar Lefel 3 yn Adain y Dwyrain. Maent i’w gweld yn y catalog iFind.

Ein Casgliadau

Casgliad Allan Milne

Casgliad o fwy na 2,500 o lyfrau ar y Rhyfel Cartref yn America, a roddwyd gan Allan Milne. Mae’n cynnwys llawer o ddeunyddiau sy’n ffynonellau cynradd, megis dyddiaduron, hunangofiannau a llythyron milwyr. Mae Casgliad Allan Milne, un o’r casgliadau mwyaf o ddeunyddiau sy’n ymwneud â Rhyfel Cartref America yn y Deyrnas Unedig, yn hynod werthfawr i lawer o ymchwilwyr.

Cymynrodd Llewellyn

Llyfrau a phamffledi, o ddiddordeb Cymreig yn bennaf, a roddwyd i’r Llyfrgell. Maent yn cynnwys bywgraffiadau, testunau a chyfieithiadau o’r 18fed a’r 19eg ganrif a llyfrau ar Gymru a’r gororau. Roedd y mwyafrif ohonynt yn rhodd gan Llewellyn Llewellyn o Frynhyfryd yn 1935 a rhoddwyd eraill yn 1943 a 1955 gan ei fab a’i ferch yng nghyfraith.

Casgliad Salmon

Cyfrolau wedi’u rhwymo o bamffledi o’r 19eg ganrif, oedd yn eiddo i David Salmon, sef Prifathro Coleg Hyfforddi Abertawe, a ddaeth yn rhan o Sefydliad Addysg Uwch Abertawe (Prifysgol Fetropolitan Abertawe bellach).

Casgliad Dylan Thomas

Cyfieithiadau o rai o weithiau barddoniaeth a rhyddiaith Dylan Thomas i nifer o wahanol ieithoedd, gan gynnwys Iseldireg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg ac Eidaleg. Mae’n cefnogi gwaith y Ganolfan Ymchwil i Iaith a Llenyddiaeth Cymru yn Saesneg yn yr Adran Saesneg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Dylan Thomas.

Casgliad Glyn Jones

Mae casgliad o lyfrau wedi cael ei gyfrannu (1997) o lyfrgell y diweddar Glyn Jones (1915-1995), y bardd Eingl-Gymreig, yr awdur straeon byrion a’r nofelydd. Mae pob un o’r llyfrau yn gopi cyflwyno gydag arysgrif, ac mae gwaith gwerthfawr mewn sawl cyfrol (megis cerdd gyfan gan John Ormond yn llawysgrif Ormond ei hun ac anodiadau helaeth gan Glyn Jones mewn amrywiol destunau gan R.S. Thomas ac Emyr Humphreys). Mae sawl un o’r testunau hefyd yn argraffiadau cyntaf neu’n gopïau prin.

Casgliad John Loder / Noel Mortimer

Casgliad o ddogfennau ar hedfan.

Casgliad Vivienne Sugar

Deunydd yn ymwneud â Chomisiwn Richard. Roedd Vivienne Sugar, a fu gynt yn Brif Weithredwr ar Ddinas a Sir Abertawe, hefyd o 2002 i 2004 yn aelod o Gomisiwn Richard a fu’n archwilio pwerau a threfniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Casgliadau Eifftoleg

Casgliad Gardiner

Casgliad mawr o bamffledi ar Eifftoleg a Dwyrain Agos yr henfyd oedd yn perthyn i lyfrgell bersonol Syr Alan Gardiner (1879–1963), yr Eifftolegydd o fri a’r ysgolhaig ieithyddol. Mae’r rhain yn cynnwys llawer o wahanlithoedd o gylchgronau. Mae’r pamffledi ar fenthyciad parhaol o Lyfrgell Sackler ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae llawer o’r ysgrifeniadau mewn Almaeneg, Ffrangeg neu Eidaleg.

Casgliad Gwyn Griffiths

Casgliad o lyfrau a chylchgronau ar Eifftoleg a Dwyrain Agos yr henfyd oedd yn eiddo i’r Athro J. Gwyn Griffiths (1911-2004), a fu’n rhan o Adran y Clasuron ac Eifftoleg o 1946 nes iddo ymddeol yn 1979, a’i wraig, oedd yr un mor nodedig, Dr. Kate Bosse-Griffiths (1910-1998). Maent yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys crefydd a mytholeg. Fe’u rhoddwyd i’r llyfrgell pan fu’r Athro Griffiths farw.

Casgliad Francis Llewellyn Griffith

Casgliad bychan o fwy na chant o lyfrau ac eitemau eraill ar Aifft yr henfyd a’r Dwyrain Agos a fu ar un adeg yn rhan o lyfrgell fawr Francis Llewellyn Griffith (1862–1934), a ddisgrifir yn briodol yng Ngeiriadur Bywgraffiadau Cenedlaethol Rhydychen fel un o dadau Eifftoleg ym Mhrydain. Mae llawer o’r cyfrolau’n ymwneud â chloddiadau archaeolegol.

Casgliad DuQuesne

Llyfrau o lyfrgell yr Eifftolegydd Terence DuQuesne a roddwyd i’r llyfrgell yn 2014 wedi iddo farw. Mae rhyw 300 o lyfrau a nifer bach o gyfnodolion.