Casgliadau Archif ac Ymchwil

Mae gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau gasgliadau ymchwil hanesyddol o bwysigrwydd rhyngwladol.  Mae’r casgliadau unigryw ac amrywiol yn cefnogi ymchwil a dysgu yn y brifysgol.  Amrywia’r casgliadau o archifau a llyfrau prin i recordiau hanes llafar a phamffledi.  Caiff y casgliadau eu cadw yn yr Adran Casgliadau Arbennig ac Archif Richard Burton yn y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth a Llyfrgell Glowyr De Cymru.  Mae’r casgliadau ar agor i’r cyhoedd.

  • Mae gan y Llyfrgell gasgliad o Lyfrau Prin, sy’n cynnwys dros 1,700 o lyfrau a phamffledi printiedig sy’n dyddio rhwng 1473 a’r amser presennol.  Mae’r casgliad yn cynnwys tua 60 o lyfrau a argraffwyd cyn 1600, tua 430 o lyfrau o’r 17eg ganrif (gan gynnwys argraffiadau â darluniau cain o Camden’s Brittanica) a dros 550 o lyfrau o’r 18fed ganrif.
  • Mae Archif Richard Burton yn cynnwys dros 1.6km o ddeunydd yn ymwneud â threftadaeth gyfoethog ddiwydiannol, diwylliannol a chymdeithasol Cymru.  Mae’r eitemau, dogfennau a lluniau hanesyddol hyn yn cyfrannu at ddysgu, addysgu ac ymchwil yn y Brifysgol.  Mae’r archifau yn agored i bawb.
  • Sefydlwyd Llyfrgell Glowyr De Cymru gan Goleg Prifysgol Abertawe yn 1973, i gadw deunydd a gasglwyd gan Brosiect Hanes Glofaol De Cymru. Mae’r casgliad yn cynnwys posteri, baneri, recordiau llafar a nifer o lyfrau a gafodd eu hachub o lyfrgelloedd sefydliad y glowyr.
  • Mae yna nifer o Gasgliadau Arbennig o lyfrau fel Casgliad Allan Milne, a gafodd ei dderbyn yn ddiweddar.  Mae’r casgliad hwn yn cael ei gadw yn Storfeydd y Llyfrgell a’r Ganolfan Wybodaeth