Rhwydweithio Cymdeithasol

Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol

Mae tudalennau Facebook Gwasanaethau Preswyl yn galluogi i chi gysylltu â phobl, yn caniatáu ac yn hyrwyddo trafodaeth a chyfathrebu ar-lein, ac yn rhoi'r gallu i chi rhannu gwybodaeth yn rhwydd ac yn gyflym.

Mae ein myfyrwyr wedi defnyddio ein tudalennau Facebook i gyfnewid tocynnau, i fenthyca gwefrwyr ffôn ac i gyfathrebu â Gwasanaethau Preswyl a chyd-fyfyrwyr i ofyn am gyngor a chymorth. Rydym yn awyddus i sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr, felly gofynnwn i chi ddarllen a chydymffurfio â'r canllawiau hyn cyn ymuno â'n grŵp.

  1. Sicrhewch eich bod wedi darllen a deall yr amodau a thelerau defnyddio ar ein tudalennau Facebook. Os ydych yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol ar gyfrifiaduron neu rwydwaith y Brifysgol, rydych hefyd wedi cytuno i ufuddhau i reoliadau cyfrifiadura'r Brifysgol.
  2. Pan fyddwch yn cyfathrebu ar-lein, cymerwch ofal i ddiogelu gwybodaeth bersonol a faint o wybodaeth rydych yn ei datgelu. Gall datgelu gwybodaeth bersonol ddenu sylw digroeso, a gall hwyluso twyll hunaniaeth.
  3. Wrth ddefnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol, cofiwch beidio â chyhoeddi manylion na fyddech am i'ch teulu na chyflogwr yn y dyfodol eu gweld.
  4. Os ydych yn cyfrannu sylwadau am berson adnabyddadwy, dylech gofio y gall unrhyw un, unrhyw le, weld yr hyn rydych wedi'i ddweud - gan gynnwys yr unigolyn ei hun.
  5. Peidiwch â gwneud sylwadau sarhaus neu ddirmygus am bobl eraill, gan gynnwys cyd-fyfyrwyr a staff, a pheidiwch â llwytho delweddau anweddus neu ddirmygus. Cofiwch na chewch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn anfanteisio myfyrwyr eraill, staff neu enw da'r Brifysgol. Gweler ein Polisi Urddas wrth Astudio a Gweithio am ragor o wybodaeth.
  6. Dylid trafod unrhyw gŵyn drwy'r gweithdrefnau priodol.