Beth sy'n digwydd nesaf: cynnig ystafell

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

Wedi gwneud cais erbyn 30 Mehefin

Pryd byddaf yn cael fy nghynnig llety?

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
 • Unwaith y bydd gennych Gynnig Diamod i astudio, byddwch yn cael cynnig llety ar y dyddiadau canlynol:
Dyddiadau Cynigion 2018 (os gwneir cais bythefnos cyn hynny)
14 Mawrth 18 Ebrill 16 Mai
20 Mehefin 18 Gorffennaf 1 Awst
Caiff cynigion eu hanfon bron bob dydd ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch* - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Golyga hyn, os byddwch yn gwneud cais erbyn 30 Mehefin ac mae gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 20 Awst, gwarentir llety i chi.

Sylwer bod y warant yn gymwys i'r myfyrwyr canlynol yn unig:

 • Yn gwneud cais am ystafelloedd sengl yn unig

Nid yw llety wedi'i addasu, fflatiau na llety teuluol yn berthnasol i'r warant hon.
Nid ydym yn gwarantu unrhyw breswylfa na champws penodol i fyfyrwyr. Golyga'r warant y byddwn yn cynnig llety i chi ac yn ceisio dyrannu mor agos at eich dewis llety â phosib.

Ar ôl 30 Mehefin

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin?

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 5-10 niwrnod i ddyrannu llety ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac ni fyddant yn destun ein Gwarant Llety.

Os oes gennych Gynnig Diamod i astudio erbyn 24 Awst, dylech ddisgwyl clywed oddi wrthym erbyn 3 Medi.

Os na fyddwn yn gallu darparu llety i ymgeiswyr hwyr, byddwn yn cynnal Ffair Lety, lle caiff myfyrwyr gymorth i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Ar ôl 10 Awst

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl 10 Awst?

 

Dyddiadau Cynnig
Mae fel arfer yn cymryd 10-14 diwrnod i ddyrannu cais ar ôl y diwrnod canlyniadau Safon Uwch - 16/08/2018

*Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!

 • Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
 • Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.

Caiff unrhyw geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu dosbarthu'n geisiadau hwyr, ac NI FYDDANT yn destun ein Gwarant Llety.

 • Bob blwyddyn rydym yn rhoi llety i fyfyrwyr Clirio sy'n gwneud cais yn gynnar yn ein llety ni. Os, am unrhyw reswm, na allwn roi llety i'r holl fyfyrwyr Clirio, byddwn yn cynnal Digwyddiad Tai (y cewch wybod amdano yn nes at yr amser).

Rydym yn dyrannu llety ar sail:

 • Myfyrwyr â gofynion ychwanegol/anableddau
 • Categori'r myfyriwr
 • Dyddiad y cais
 • Dyddiad y derbyniwyd y cynnig astudio

Gwybodaeth Bwysig!

 

Dyddiadau Pwysig!
Dyddiadau Tymhorau 2017/2018
Dyddiadau Tymhorau 2018/2019
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw: Dydd Iau, 16 Awst 2018.
Diwrnod canlyniadau Safon Uwch yw ein dyddiad gwneud cais prysuraf. Peidiwch ag aros tan eich canlyniadau cyn gwneud cais! Ar yr adeg hon, rydym yn prosesu miloedd o geisiadau, felly byddwch yn amyneddgar!
Cynigion Llety
1. Gwiriwch statws eich Cyfrif Llety yn rheolaidd. Dylai nodi 'Proseswyd' pan fyddwch wedi gwneud cais.
2. You can log in to your accommodation account anytime to check the status of your application by clicking here.
3. Byddwch yn cael cynnig llety pan fo gennych Gynnig Diamod i astudio.
4. Peidiwch â derbyn y cynnig os nad ydych wedi cael unrhyw ddogfennau cyfreithiol perthnasol, megis eich llythyr Teitheb/CAS i astudio.
Derbyn y Cynnig
1. Cyn dechrau'r flwyddyn academaidd - os na fyddwch yn derbyn y cynnig o fewn saith niwrnod, bydd y cynnig yn dod i ben, a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall ac ni fyddwch yn cael cynnig arall.
2. Ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd neu o fewn pythefnos i'r dyddiad dechrau - bydd gennych dri diwrnod i dderbyn y Denantiaeth.
For more information on accommodation allocations, please see policyRegulations & Brochures
For information on paying your Fees and the Reservation Deposit please click here.

Unwaith i chi wneud cais

Unwaith i chi wneud cais

Ni fyddwch yn cael cynnig llety tan i chi gadarnhau y byddwch yn astudio yma.

Unwaith i chi wneud cais am lety bydd eich statws fel a ganlyn:

'Statws: Proseswyd eich cais ar dd/mm/bbbb'. Golyga hyn y dyddiad y gwnaethoch gais am lety.

Byddwch yn gallu adolygu neu addasu'ch cais unrhyw bryd tan i ni ddyrannu llety i chi.

Cliciwch ar 'Adolygu'r Cais' fel y dengys isod. Bydd gwneud hyn yn mynd â chi yn ôl drwy eich cais.

Os byddwch yn ailgyflwyno'ch cais â newidiadau, peidiwch â phoeni, oherwydd ni fydd yn effeithio ar ddyddiad gwreiddiol eich cais.

Application Processed

Wedi cael cynnig llety?

Unwaith i chi gael cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Mae gennych gynnig llety' a bydd gennych saith niwrnod o ddyddiad y cynnig i dderbyn a thalu'ch Blaendal Cadw Lle. Os na fyddwch yn derbyn o fewn saith niwrnod, bydd eich cynnig yn dod i ben a chaiff eich ystafell ei chynnig i fyfyriwr arall.

Offer of Accommodation

Wedi derbyn eich cynnig?

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, bydd eich statws fel a ganlyn:

Statws: 'Rydych chi wedi derbyn cynnig llety'

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.

 

Talu a Chasglu Allweddi

Unwaith i chi dderbyn cynnig llety, byddwch yn sylwi bod y tab Camau Ychwanegol isod yn cynnwys opsiynau i:

 • Talu'ch Blaendal Cadw Lle
 • Trefnu Debyd Uniongyrchol
 • Talu am eich Llety yn Llawn
 • Argraffu eich Ffurflen Casglu Allweddi

Bydd y tab Sefydlu hefyd ar gael i chi gwblhau eich proses Sefydlu ar-lein cyn cyrraedd. Ar y cam hwn, gallwch hefyd ddewis eich slot cyrraedd ar gyfer y Penwythnos Cyrraedd.

Extra Info

Datrys Problemau:

 • Os ydych wedi anghofio'ch manylion, cliciwch ar Ailosod Cyfrinair.
 • Peidiwch â defnyddio'r safle ar fwy nag un ddyfais ar y tro. Bydd newid dyfais heb ddatgysylltu pob dyfais o'r rhyngrwyd yn mynd â chi i'r un dudalen ac ni fyddwch yn gallu ailosod eich manylion.
 • Bydd ailgychwyn pob dyfais ar yr un pryd yn datrys y broblem hon.
 • Argymhellwn eich bod yn defnyddio: Porwyr Google Chrome neu Safari ar gyfer gwneud cais.