Proses Llety

Pryd i wneud cais am lety

Amodol/Diamod ac Yswiriant

 • Gall yr ymgeiswyr canlynol wneud cais: Cynnig Diamod, Amodol neu Yswiriant.
 • Gwnewch gais erbyn 30 Mehefin i warantu llety - myfyrwyr Diamod ac Amodol yn unig.
 • Caiff ceisiadau a dderbynnir ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn unol â phrosesau Clirio ac Ymgeiswyr Hwyr.
 • Ar ôl i chi gadarnhau Abertawe fel dewis cyntaf neu ail ddewis, mae'r broses gwneud cais am lety yn parhau fel y dengys yn amserlen y broses Gwneud Cais.
 • Rydym yn dyrannu myfyrwyr ar sail eu dewis llety, ac yn anffodus ni allwn warantu preswylfa benodol.

Clirio ac Ymgeiswyr Hwyr

 • Ymgeiswyr hwyr yw unrhyw fyfyrwyr sy'n gwneud cais ar ôl 30 Mehefin.
 • Yn 2015 darparom lety i dros 400 o fyfyrwyr Clirio a chynorthwyom 200 o fyfyrwyr eraill i gael llety yn ein Ffair Lety.
 • Ar ôl i chi gadarnhau Abertawe fel eich dewis Clirio, gallwch wneud cais am lety.
 • Gall myfyrwyr Clirio wneud cais am lety cyn gynted â'u bod yn derbyn rhif myfyriwr chwe digid Prifysgol Abertawe.
 • Yn anffodus, ni allwn warantu llety i fyfyrwyr yn y categori hwn, ond byddwn yn helpu unrhyw fyfyrwyr na allwn roi lle iddynt yn llety'r Brifysgol drwy'r Ffair Lety rydym yn ei chynnal bob blwyddyn.

Astudiaethau Gohiriedig

 • Os ydych yn gohirio'ch astudiaethau cyn 1 Chwefror yn eich blwyddyn gyntaf, rydych yn gymwys i wneud cais am lety'r Brifysgol pan fyddwch yn ailddechrau'ch astudiaethau.
 • Gwnewch gais ar-lein fel myfyriwr israddedig newydd.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Ar ôl i chi gael eich derbyn i astudio yn Abertawe, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch a fydd yn cynnwys eich rhif myfyriwr chwe digid, y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau'ch ffurflen gais ar-lein drwy glicio yma.

 • Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer llety’r Brifysgol, gwnewch gais cyn gynted â phosib.
 • Gwneir cynigion yn nhrefn dyddiad y ceisiadau unwaith y bydd eich cynnig gan y Brifysgol yn Ddiamod.
 • Os ydych wedi cael eich canlyniadau'n barod, ac mae cynnig y Brifysgol yn dod yn Ddiamod cyn mis Gorffennaf, cewch gynnig llety bryd hynny.

Gwneud cais am Lety

Application Process flow chart

Os hoffech weld ein llety, dewch i un o'n Diwrnodau Agored.
Am ragor o fanylion, ewch i Diwrnodau Agored neu Diwrnodau Ymweld.

Cliciwch yma am fideos a theithiau rhithwir

Click button - Apply Now