Mapiau a Chyfeiriadau

Cyfeiriadau

Campws y Bae

Côd post Campws y Bae ar gyfer defnyddwyr Satnav yw SA1 8EP

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr, cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 42 (arwydd: Abertawe A483) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian.
 • Wrth y cylchfan cyntaf (ar ôl tua 1.1 milltir) cymerwch yr ail allanfa (nid yw'r fynedfa gyntaf yn ffordd drwodd) gan fynd ymlaen am y gorllewin.
 • Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig (Bay Studios ar y dde). Trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig nesaf, gan fynd heibio prif fynedfa Campws y Bae ar y dde.

Ar y trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Tŷ Beck

Côd post Tŷ Beck ar gyfer defnyddwyr Satnav ywSA2 0NF.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48). Cymerwch y drydedd allanfa ar y cylchfan i’r A483.
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf gan barhau ar hyd y A483.
 • Ewch yn syth ymlaen gan fynd heibio Tesco Extra a’r parc manwerthu. Ewch yn syth ymlaen trwy’r ddwy set o oleuadau traffig nesaf.
 • Wrth y drydedd set o oleuadau traffig (cyferbyn â thafarn y Marquis Arms) trowch i’r dde (Station Road).
 • Ewch yn syth ymlaen ar hyd y A4216 (Cockett Road).
 • Trwoch ychydig i'r chwith i mewn i Heol Glanmor, wedyn dilynwch y troad sydyn i'r dde i mewn i Heol Sgeti/A48118 ac mae Tŷ Beck ar y dde.

Ar y trên, y bws neu'r coets                                         

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Côd post Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan ar gyfer defnyddwyr Satnav yw SA2 7PZ.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48) allanfa i Abertawe (Gn)/Gorseinon  A483/A48
 • Ar y cylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa i'r A483 Abertawe (Gn)
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i Heol Pontarddulais/A483 a pharhewch ar hyd yr A483.
 • Trowch i'r dde i mewn i Station Road/A4216 - Parhewch i ddilyn y A4216
 • Ewch i gyfeiriad y de ar hyd Heol y Cocyd/A4216 tua Gors Avenue - Parhewch i ddilyn y A4216
 • Ewch drwy 1 cylchfan -
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr ail allanfa i mewn i Heol Vivian/A4216
 • Ar y cylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i mewn i Heol Tŷ Coch
 • Parhewch ar hyd Harlech Crescent
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i mewn i Heol Glan yr Afon
 • Trowch i'r dde i mewn i Heol Gŵyr/A4118
 • Ewch drwy 1 cylchfan
 • Ar y cylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i mewn i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Ar y ar trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Campws Parc Singleton

Côd post Campws Parc Singleton ar gyfer defnyddwyr Satnav ys SA2 8PP.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

Os byddwch yn teithio o'r gorllewin

 •  Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48). Cymerwch y drydedd allanfa ar y cylchfan i’r A483
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf gan barhau ar hyd y A483
 • Ewch yn syth ymlaen gan fynd heibio Tesco Extra a’r parc manwerthu. Ewch yn syth ymlaen trwy’r ddwy set o oleuadau traffig nesaf
 • Wrth y drydedd set o oleuadau traffig (cyferbyn â thafarn y Marquis Arms) trowch i’r dde (i mewn i Station Road)
 • Ewch yn syth ymlaen ar hyd y A4216 (Cockett Road)
 • Ewch yn syth ymlaen wrth y cylchfan bach cyntaf, wedyn i’r dde i mewn i Heol Vivian wrth y cylchfan bach yn syth wedyn
 • Parhewch ar hyd y A4216 (Heol Vivian). Ewch yn syth ymlaen wrth y goleuadau traffig ger tafarn y Vivian. Trowch i’r chwith i mewn i Heol Parc Sgeti wrth y goleuadau traffig nesaf
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i Lôn Sgeti (A4216)
 • Parhewch heibio Ysbyty Singleton a Phwll Cenedlaethol Cymru a throwch i’r chwith i mewn i Heol y Mwmbwls (A4067) wrth y goleuadau traffig ac mae Campws Parc Singleton ar y chwith.


Os byddwch yn teithio o'r dwyrain

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 42  (arwydd: Abertawe A483) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian
 • Ar y cylchfan cyntaf, cymerwch yr ail allanfa gan barhau i gyfeiriad y gorllewin (nid yw'r allanfa gyntaf yn ffordd drwodd). Ewch yn syth ymlaen, gan fynd heibio Campws y Bae newydd Prifysgol Abertawe ar y dde. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen ar draws y gyffordd â goleuadau traffig. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen ar draws y gyffordd nesaf â goleuadau traffig (Dociau Abertawe ar y chwith a maes Parcio a Theithio ar y dde)
 • Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig i groesi'r bont dros Afon Tawe (A4067) ar gyffiniau deheuol canol y ddinas
 • Ewch heibio archfarchnad Sainsbury's ar eich chwith ac Amgueddfa Abertawe hefyd ar y chwith. Ewch yn syth ymlaen, gan fynd heibio archfarchnad fawr Tesco ar y dde
 • Ewch yn syth ymlaen drwy'r goleuadau traffig ar hyd ffordd yr arfordir (heol Ystumllwynarth), tua'r Mwmbwls, gan fynd heibio i res o westai gwely a brecwast a thŷ tafarn y Bay View ar y dde
 • Ar ôl y goleuadau traffig nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn lôn allanol y ffordd ddeuo.
 • Ewch heibio Maes Rygbi San Helen ar y dde ar Heol Ystumllwynarth
 • Ewch ymlaen drwy'r gyffordd nesaf. Mae mynedfa Campws Parc Singleton yn droad i'r dde wrth y goleuadau traffig nesaf sydd â saeth hidlo traffig.  

Ar y trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Ymwelwyr ag Anableddau

Er hwylustod, mae lleoedd parcio wedi'u neilltuo ar y campws i ymwelwyr ag anableddau. Mae digon o leoedd parcio addas i fyfyrwyr ag anableddau ym Mhentref y Myfyrwyr ac yn Nhŷ Beck ond, os oes unrhyw bryderon gennych, cysylltwch â Gwasanaethau Preswyl ar +44 (0)1792 295101.