Facebook, Twitter a Flickr

Cyfryngau Cymdeithasol

  • Fideos am Lety - I weld ein fideos niferus am lety
  • Browzer - Ein gwefan ein hunain gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am fywyd campws
  • Taith o'r Campws - Ewch ar Daith Rithwir o'r Campws
  • Diogelwch Tân - Gwyliwch ein Fideo Diogelwch Tân
  • Lluniau Flickr - Mae cannoedd o luniau o'n preswylfeydd i'w gweld yma
  • Twitter - Ymunwch â'n grŵp Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bob cam o'r broses, o gyflwyno cais i gyrraedd
  • Taith Rithwir (Campws Singleton) - Gwyliwch Fideos Rhithwir am ein llety
  • Taith Rithwir (Campws y Bae) - Gwyliwch daith rithwir 360 gradd o lety myfyrwyr ar Gampws y Bae
  • Sianel YouTube - Nifer o fideos byr am lety

Gwasanaethau Preswyl - Facebook

Gwasanaethau Llety Myfyrwyr - Facebook

Cyfathrebu’n glir

Rydym yn frwdfrydig ynglŷn â darparu gwybodaeth glir trwy gydol y broses ymgeisio am lety. Rydym yn diweddaru ein gwefan a chyfathrebiadau yn rheolaidd yn dilyn ymholiadau ac adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth: Cliciwch yma i roi eich Adborth am Gyfathrebiadau