Cynaliadwyedd yn y Preswylfeydd

Wobr Aur Effaith Werdd Gwasanaethau Preswyl 2014-15

Wobr Aur

Ailgylchu - cynllun

NEWYDDION DA: Cynyddodd ein cyfradd ailgylchu'r llynedd o 36% i 41% (2013/2014)

TARGED: ailgylchu 50% o'n gwastraff erbyn 2016. Ar y chwith gwelir y cynllun ailgylchu wedi'i ddidoli newydd ar gyfer Campws y Bae. Caiff y cynllun hwn ei g yflwyno fesul cam ar Gampws Singleton hefyd er mwyn i ni gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Bydd y broses hon yn dechrau gyda Thŷ'r Undeb, Tŷ Fulton a Gwyddor Data yn hwyrach yn 2015 a chaiff ei chyflwyno i ardaloedd eraill y campws fesul cam. Mae'r Brifysgol yn benderfynol o wella ei chyfraddau ailgylchu drwy ddidoli deunyddiau i ddechrau, yn hytrach na system 'ailgylchu cymysg'.

GWASTRAFF BWYD: Am y tro cyntaf, bydd gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ym Mhrifysgol Abertawe, gan ddechrau yn hwyrach yn 2015. Caiff biniau a blychau gwastraff bwyd eu gosod yn yr holl fannau arlwyo ac yn y prif ardaloedd cymunedol. Ar hyn o bryd, mae gwastraff bwyd ar y campws yn cael ei friwio neu ei anfon i safle tirlenwi. Gyda'r cynllun newydd, caiff gwastraff bwyd ei gompostio, yn unol ag arfer gorau.
Yn dilyn llwyddiant y cynllun casglu gwydr yn y neuaddau, bydd y Brifysgol yn ychwanegu rhagor o fannau casglu gwydr ar draws ardaloedd eraill y campws. Yn dilyn llwyddiant y cynllun casglu gwydr yn y neuaddau, bydd y Brifysgol yn ychwanegu rhagor o fannau casglu gwydr ar draws ardaloedd eraill y campws.