Mapiau a Chyfeiriadau

Cyfeiriadau

Campws y Bae

Côd post Campws y Bae ar gyfer defnyddwyr Satnav yw SA1 8EP

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr, cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 42 (arwydd: Abertawe A483) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian.
 • Wrth y cylchfan cyntaf (ar ôl tua 1.1 milltir) cymerwch yr ail allanfa (nid yw'r fynedfa gyntaf yn ffordd drwodd) gan fynd ymlaen am y gorllewin.
 • Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig (Bay Studios ar y dde). Trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig nesaf, gan fynd heibio prif fynedfa Campws y Bae ar y dde.

Ar y trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Tŷ Beck

Côd post Tŷ Beck ar gyfer defnyddwyr Satnav ywSA2 0NF.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48). Cymerwch y drydedd allanfa ar y cylchfan i’r A483.
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf gan barhau ar hyd y A483.
 • Ewch yn syth ymlaen gan fynd heibio Tesco Extra a’r parc manwerthu. Ewch yn syth ymlaen trwy’r ddwy set o oleuadau traffig nesaf.
 • Wrth y drydedd set o oleuadau traffig (cyferbyn â thafarn y Marquis Arms) trowch i’r dde (Station Road).
 • Ewch yn syth ymlaen ar hyd y A4216 (Cockett Road).
 • Trwoch ychydig i'r chwith i mewn i Heol Glanmor, wedyn dilynwch y troad sydyn i'r dde i mewn i Heol Sgeti/A48118 ac mae Tŷ Beck ar y dde.

Ar y trên, y bws neu'r coets                                         

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Côd post Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan ar gyfer defnyddwyr Satnav yw SA2 7PZ.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

 • Gadewch yr M4 wrth gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48) allanfa i Abertawe (Gn)/Gorseinon  A483/A48
 • Ar y cylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa i'r A483 Abertawe (Gn)
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i Heol Pontarddulais/A483 a pharhewch ar hyd yr A483.
 • Trowch i'r dde i mewn i Station Road/A4216 - Parhewch i ddilyn y A4216
 • Ewch i gyfeiriad y de ar hyd Heol y Cocyd/A4216 tua Gors Avenue - Parhewch i ddilyn y A4216
 • Ewch drwy 1 cylchfan -
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr ail allanfa i mewn i Heol Vivian/A4216
 • Ar y cylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i mewn i Heol Tŷ Coch
 • Parhewch ar hyd Harlech Crescent
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i mewn i Heol Glan yr Afon
 • Trowch i'r dde i mewn i Heol Gŵyr/A4118
 • Ewch drwy 1 cylchfan
 • Ar y cylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i mewn i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Ar y ar trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Campws Parc Singleton

Côd post Campws Parc Singleton ar gyfer defnyddwyr Satnav ys SA2 8PP.

I gael gwybodaeth am barcio i breswylwyr cliciwch yma

Gyrru

Os byddwch yn teithio o'r gorllewin

 •  Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 47 (arwyddbost A483/A48). Cymerwch y drydedd allanfa ar y cylchfan i’r A483
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf gan barhau ar hyd y A483
 • Ewch yn syth ymlaen gan fynd heibio Tesco Extra a’r parc manwerthu. Ewch yn syth ymlaen trwy’r ddwy set o oleuadau traffig nesaf
 • Wrth y drydedd set o oleuadau traffig (cyferbyn â thafarn y Marquis Arms) trowch i’r dde (i mewn i Station Road)
 • Ewch yn syth ymlaen ar hyd y A4216 (Cockett Road)
 • Ewch yn syth ymlaen wrth y cylchfan bach cyntaf, wedyn i’r dde i mewn i Heol Vivian wrth y cylchfan bach yn syth wedyn
 • Parhewch ar hyd y A4216 (Heol Vivian). Ewch yn syth ymlaen wrth y goleuadau traffig ger tafarn y Vivian. Trowch i’r chwith i mewn i Heol Parc Sgeti wrth y goleuadau traffig nesaf
 • Ar y cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf i Lôn Sgeti (A4216)
 • Parhewch heibio Ysbyty Singleton a Phwll Cenedlaethol Cymru a throwch i’r chwith i mewn i Heol y Mwmbwls (A4067) wrth y goleuadau traffig ac mae Campws Parc Singleton ar y chwith.


Os byddwch yn teithio o'r dwyrain

 • Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 42  (arwydd: Abertawe A483) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian
 • Ar y cylchfan cyntaf, cymerwch yr ail allanfa gan barhau i gyfeiriad y gorllewin (nid yw'r allanfa gyntaf yn ffordd drwodd). Ewch yn syth ymlaen, gan fynd heibio Campws y Bae newydd Prifysgol Abertawe ar y dde. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen ar draws y gyffordd â goleuadau traffig. Dilynwch y ffordd yn syth ymlaen ar draws y gyffordd nesaf â goleuadau traffig (Dociau Abertawe ar y chwith a maes Parcio a Theithio ar y dde)
 • Ewch yn syth ymlaen ar draws y gyffordd sydd â goleuadau traffig i groesi'r bont dros Afon Tawe (A4067) ar gyffiniau deheuol canol y ddinas
 • Ewch heibio archfarchnad Sainsbury's ar eich chwith ac Amgueddfa Abertawe hefyd ar y chwith. Ewch yn syth ymlaen, gan fynd heibio archfarchnad fawr Tesco ar y dde
 • Ewch yn syth ymlaen drwy'r goleuadau traffig ar hyd ffordd yr arfordir (heol Ystumllwynarth), tua'r Mwmbwls, gan fynd heibio i res o westai gwely a brecwast a thŷ tafarn y Bay View ar y dde
 • Ar ôl y goleuadau traffig nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn lôn allanol y ffordd ddeuo.
 • Ewch heibio Maes Rygbi San Helen ar y dde ar Heol Ystumllwynarth
 • Ewch ymlaen drwy'r gyffordd nesaf. Mae mynedfa Campws Parc Singleton yn droad i'r dde wrth y goleuadau traffig nesaf sydd â saeth hidlo traffig.  

Ar y trên, y bws neu'r coets

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar y trên, mae gwasanaeth bws rheolaidd a dibynadwy yn teithio o orsaf drenau Abertawe i orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.

Os ydych yn cyrraedd Abertawe ar fws/coets i orsaf fysus y Cwadrant, mae nifer o wasanaethau bysus lleol yn teithio i'r ddau gampws - ewch i wefan First Cymru am fanylion llawn.

Mae bws rhif 8 yn gadael gorsaf fysus y Cwadrant am Gampws y Bae bob 15 munud.

Gwybodaeth am Barcio ar y Safle

Campws y Bae

MAE cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Mae parcio’n seiliedig ar feini prawf llym: h.y. Anabledd a Llesiant. Cysylltwch â’r Adran Ystadau a Chyfleusterau am ragor o wybodaeth.


Parcio a Theithio

Mae cyfleuster Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian, Abertawe, yn agos at Gampws y Bae. Y gost yw £2.50 y car y dydd ar gyfer teithio i ganol y ddinas. Os hoffech deithio i Gampws y Bae gan ddefnyddio Parcio a Theithio, mae cost ychwanegol o £1.50 y car y dydd. Cyfanswm cost defnyddio Parcio a Theithio i deithio i Gampws y Bae yw £4.00 y car.


Beicio

Os hoffech feicio i Gampws y Bae, bydd lleoedd cadw beiciau ger yr adeiladau academaidd a ger y neuaddau preswyl hefyd. Bydd myfyrwyr a staff yn gallu defnyddio'r cynllun benthyca beic hefyd, Beiciau'r Bae, o Gampws Parc Singleton a Champws y Bae. Mae gwaith ar y gweill i wella Llwybr Beicio 4 sy'n cysylltu'r ddau gampws, gan gynnwys mynedfa i'r campws ar gyfer beiciau yn unig. Mae'n cymryd 25 i 30 munud i feicio rhwng y ddau gampws ac oddeutu 15 munud o ganol y ddinas. Rhagor o wybodaeth am feicio yn Abertawe.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau.

Tŷ Beck

NID OES cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Caiff myfyrwyr barcio am ddim ar y safle ac mae mynediad 24 awr i'r maes parcio.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

NID OES cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Caiff myfyrwyr barcio am ddim ar y safle ac mae mynediad 24 awr i'r maes parcio.

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau

Campws Parc Singleton

MAE cyfyngiadau i fyfyrwyr/ymwelwyr o ran parcio/mynediad.

Mae parcio’n seiliedig ar feini prawf llym: h.y. Anabledd a Llesiant. Cysylltwch â’r Adran Ystadau a Chyfleusterau am ragor o wybodaeth.


Parcio

Ymwelwyr anabl yn unig gaiff barcio ar Gampws Parc Singleton ei hun.

Argymhellwn fod pob cerbyd arall yn parcio ym Maes Parcio Cae Hamdden Dinas a Sir Abertawe, sydd oddeutu 500m i ffwrdd ger Campws Parc Singleton. (Cost parcio drwy'r dydd ar gyfer gyrrwr yn unig yw £3.50. Cost parcio drwy'r dydd ar gyfer gyrrwr a theithiwr/theithwyr yw £3.00. Cost parcio am y prynhawn o 1pm yw £2.00.) Mae cyfarwyddiadau i Faes Parcio'r Cae Hamdden isod.

I gyrraedd Maes Parcio'r Cae Hamdden o'r dwyrain (M4), defnyddiwch y cyfarwyddiadau uchod i 'Basio Maes Rygbi San Helen ar Heol Ystumllwynarth ar eich ochr dde'.

Ar ôl mynd heibio Maes Rygbi San Helen, wrth i chi nesáu at y goleuadau traffig nesaf, defnyddiwch y lôn i droi i'r dde i droi i Lôn Brynmill.

Ewch ymlaen am ychydig i'r gylchfan fach a throwch 360 gradd yno i ddod yn ôl at Heol Ystumllwynarth, lle byddwch yn troi i'r chwith wrth y goleuadau traffig.

Mae mynedfa Maes Parcio'r Cae Hamdden ar eich chwith ar unwaith (ger y safle bws).

Cliciwch yma am fapiau a chyfarwyddiadau

Parcio i Fyfyrwyr a Gwesteion

Mae Prifysgol Abertawe'n annog ei holl staff a myfyrwyr i ddefnyddio cludiant cyhoeddus cymaint â phosib – mae cynaladwyedd wrth wraidd ethos y Brifysgol, ac mae wedi ennill statws Gradd Dosbarth Cyntaf yn The Guardian Green League.

Gwerthfawrogwn fod rhai myfyrwyr methu defnyddio cludiant cyhoeddus, fodd bynnag, oherwydd ble maent yn byw, eu trefniadau gofal plant, eu hanableddau neu am resymau eraill.

Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth gyffredinol am: Cyfarwyddiadau a Mapiau o'r Safleoedd

Am fanylion penodol y safleoedd a gwybodaeth am barcio, cliciwch ar y tab isod.

Ymwelwyr ag Anableddau

Er hwylustod, mae lleoedd parcio wedi'u neilltuo ar y campws i ymwelwyr ag anableddau. Mae digon o leoedd parcio addas i fyfyrwyr ag anableddau ym Mhentref y Myfyrwyr ac yn Nhŷ Beck ond, os oes unrhyw bryderon gennych, cysylltwch â Gwasanaethau Preswyl ar +44 (0)1792 295101.