Gwybodaeth i Breswylwyr SAS

Eich tŷ myfyrwyr SAS

null

Croeso i'ch eiddo SAS, eich cartref am y flwyddyn nesaf. E-bostiwch/ffoniwch ni ag unrhyw gwestiynau neu ewch i Swyddfa SAS yn Adeilad Penmaen ar Gampws Parc Singleton.

Oriau agor: dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

Bydd Steve Daniels, Rheolwr SAS, yn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth ardderchog gan Dîm SAS, er mwyn i chi fwynhau byw yn eich eiddo SAS.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod i gyrraedd.

Dyma beth gwybodaeth am eich tŷ myfyrwyr 

Gofalu am eich eiddo SAS

Anwedd a Llwydni

Nid yw anwedd a llwydni o ganlyniad i ddiffygion mewn eiddo bob tro, a gellir eu hatal.

Awgrymiadau i leihau anwedd:

  • Awyrwch eich eiddo – agorwch ffenestr
  • Trowch y gwres ymlaen
  • Osgowch sychu dillad ar reiddiaduron
  • Trowch y ffan echdynnu ymlaen

Gwybodaeth am Anwedd a Llwydni

Rhoi gwybod bod angen gwaith atgyweirio

Rhowch wybod am unrhyw waith atgyweirio angenrheidiol i Dîm SAS, sydd ar lawr gwaelod Tŷ Fulton, neu drwy e-bost neu alwad ffôn:

Rhif ffôn: (01792) 295328 neu (01792) 295462; E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Lawrlwytho Ffurflen Gwaith Atgyweirio SAS

Cynnal a chadw brys

Gallwch roi gwybod am achos cynnal a chadw brys pan fo SAS ar gau yn unig: ffoniwch Dŷ Fulton ar (0)1792 205678.

Dyma enghreifftiau o faterion brys:

  • Gwres yn methu yn ystod cyfnod penodol o'r flwyddyn
  • Llifogydd
  • Methiant trydan sylweddol
  • Problem ddifrifol gyda'r draeniau