Ystafelloedd Dangos

Cynllun ystafelloedd dangos

Clicwch yma: Cynllun Ystafelloedd Dangos

Gwella'ch cyflogadwyedd ac arbed arian

  • Dewis byw mewn ystafell ddangos i gael profiad hanfodol trwy weithio ar ddigwyddiadau'r brifysgol
  • Derbyn ad-daliad o £75 o'ch ffioedd preswyl ar ddiwedd y flwyddyn
  • Neilltuir ystafelloedd ar gyfer myfyrwyr sydd am fod yn rhan o'n diwrnodau agored
  • Cyfarch ymwelwyr a dangos eich llety iddynt
  • Mae'r ystafelloedd mewn fflatiau en suite dynodedig ym Mhreswylfeydd Campws Singleton, Campws y Bae a Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
  • Cael glanhau ychwanegol cyn dyddiadau dangos a drefnir ymlaen llaw

Eich rôl

  • Oddeutu 12 digwyddiad y flwyddyn rhwng mis Hydref a mis Ebrill
  • Croesawu ymwelwyr i'ch llety
  • Siarad am eich profiad
  • Rheoli ymweliadau i'r preswylfeydd a theithiau o gwmpas y campws ar ddyddiau'r digwyddiadau

Am ragor o fanylion am y rôl hon, anfonwch neges e-bost at Wasanaethau Preswyl yn accommodation@abertawe.ac.uk.

I gyflwyno cais, nodwch eich diddordeb yn adran Gwybodaeth Ychwanegol eich cais am lety.