Tŷ Beck

Mae Tŷ Beck yn cynnwys chwe thŷ tref Fictoraidd mawr wedi'u haddasu i ddarparu llety o ansawdd da i deuluoedd. Mae yn ardal Uplands ger y siopau, banciau, tafarndai a bwytai lleol. Mae hefyd ystafelloedd sengl ar gael wedi'u grwpio mewn fflatiau i 6-11 o fyfyrwyr. Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn fyfyrwyr aeddfed ar gyrsiau 47 neu 51 wythnos astudio.

 • Mae ystafelloedd sengl yn rhannu ystafell fwyta-cegin â ffwrn, oergell, rhewgell a microdon.
 • Mae gan bob fflat ei gyfleusterau golchi dillad ei hun. Mae myfyrwyr yn dod â'u dillad gwely, llestri a'u hoffer cegin eu hunain.
 • Mae digon o le i barcio am ddim yn Nhŷ Beck yn y maes parcio ar ei dir.

Lleoliad

 • 1.5 milltir o brif gampws y Brifysgol: 15 munud ar droed / 5 munud ar feic
 • Mae bysus rheolaidd i ganol y ddinas a Gŵyr
 • 10 munud ar fws / 45 munud ar droed / 15 munud ar feic i ganol y ddinas a'r orsaf drenau

Mathau o Ystafelloedd

 • 67 ystafell en suite sengl
 • 29 ystafell safonol sengl
 • 5 fflat un ystafell wely i bobl sengl neu gyplau
 • 24 fflat dwy ystafell wely i deuluoedd neu gyplau
 • 5 fflat tair ystafell wely i deuluoedd
 • Ni ystyrir bod Tŷ Beck yn addas i fyfyrwyr israddedig iau

A oes gennych gwestiwn am Dŷ Beck? Gallwch drydaru @ResidenServices

Cliciwch yma i weld lluniau o Dŷ Beck

Cymerwch gipolwg ar Gynllun Tŷ Beck

Mewn rhai blynyddoedd gellir defnyddio rhai o'r fflatiau dwy neu dair ystafell wely i deuluoedd ar gyfer dau neu dri myfyriwr sengl yn rhannu cyfleusterau.

Tŷ Beck – Maint Ystafelloedd

PRESWYLFA

BLOCIAU

 

MAINT YR YSTAFELL

HYD

LLED

EN SUITE

 

CYMHAREB YSTAFELL YMOLCHI

A-C

 AMRYWIOL

AMHERTHNASOL 

 AMHERTHNASOL

AMHERTHNASOL 

 AMHERTHNASOL

D

CANOLIG

3.60m

2.88m

1.52m x 1.52m

1:1

E

CANOLIG

3.50m

2.65m

AMHERTHNASOL

9:2 a 11:6

E

MAWR

3.67m

3.44m

AMHERTHNASOL

9:2 a 11:6

F

CANOLIG

4.14m

2.65m

1.52m x 1.52m

1:1

F

MAWR

3.75m

3.75m

1.52m x 1.52m

1:1

G

CANOLIG

4.14m

2.65m

1.52m x 1.52m

1:1

G

MAWR

3.75m

3.75m

1.52m x 1.52m

1:1

 

 • Mae pob ystafell yn Nhŷ Beck yn eiddo hunanarlwyo
 • Mae basnau ymolchi yn holl ystafelloedd safonol Tŷ Beck

Mathau o Ystafelloedd

 • 67 ystafell en suite sengl
 • 29 ystafell safonol sengl
 • 5 fflat un ystafell wely i bobl sengl neu gyplau
 • 24 fflat dwy ystafell wely i deuluoedd neu gyplau
 • 5 fflat tair ystafell wely i deuluoedd

Cymerwch gipolwg ar Gynllun Tŷ Beck

Mewn rhai blynyddoedd gellir defnyddio rhai o'r fflatiau dwy neu dair ystafell wely i deuluoedd ar gyfer dau neu dri myfyriwr sengl yn rhannu cyfleusterau.

Ffioedd Llety 2017-18

Campws y Bae

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Campws y Bae

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

En suite

Pâr o Welyau/Rhannu

40 wythnos

£85

£3,400

Canolig

£138

£5,520

51 wythnos

£138

£7,038

Premiwm

40 wythnos

£143

£5,720

51 wythnos

£143

£7,293

Fflatiau Hunangynhwysol

Fflat 1 ystafell wely

Contractau 51 wythnos yn unig

£188

£9,588

1 Ystafell mewn Fflat 2 Ystafell Wely

£120

£6,120

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Tŷ Beck

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

51 wythnos

£99

£5,049

Safonol

Mawr

£104

£5,304

En suite

Bach

£115 

£5,865

En suite

Canolig

£120

£6,120

En suite

Mawr

£125

£6,375

1, 2 a 3 Ystafell Wely ar gyfer 1-5 o bobl

Fflatiau

£160-£193

£8,160-£9,834

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

40 wythnos

£89

£3,560

47 wythnos

£4,183

51 wythnos

£4,539

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.

Campws Parc Singleton

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol.
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

 

Campws Parc Singleton – Gan gynnwys Cerdyn Bwyd Rhagdaledig

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn ymolchi yn yr ystafell a cherdyn bwyd rhagdaledig wedi'i gynnwys. Cilfái a Rhosili

Canolig

40 wythnos 

 £128

£5,120 

Mawr

 £133

 £5,320 

Mae'r Cerdyn Bwyd Rhagdaledig gwerth £28 yr wythnos, a chaiff ei lwytho ymlaen llaw bob tymor er mwyn caniatáu hyblygrwydd. Gelir ei ddefnyddio yn unrhyw un o fannau Arlwyo ar y Campws. Dewis rhatach!

Campws Parc Singleton – Hunanarlwyo

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn golchi yn yr ystafell – Cefn Bryn

Canolig

40 wythnos

£116

£4,640

Mawr

£121

£4,840

En suite – Cynllun Traddodiadol – Preseli

Bach

£121

£4,840

Canolig

£126

£5,040

Mawr

£131

£5,240

En suite – Caswell, Langland ac Oxwich

Canolig

£131

£5,240

Canolig

51 wythnos

£131

£6,681

Mawr

40 wythnos

£136

£5,440

Mawr

51 wythnos

£136

£6,936

En suite – Penmaen a Horton

Canolig

40 wythnos

£135

£5,400

Mawr

£140

£5,600

Mawr iawn

£145

£5,800

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – cyfanswm o 1,184 o ystafelloedd ar y safle. 212 o ystafelloedd â cherdyn bwyd rhagdaledig a 972 o ystafelloedd hunanarlwyo