Gwybodaeth i Breswylwyr Campws Singleton 2016

Manylion y Neuadd a Chynlluniau llawr

Ystafelloedd Safonol Hunanarlwyo

Ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol yw Cefn Bryn, y mae iddi arddull 'draddodiadol', gydag oddeutu 18-20 ystafell ar bob llawr.

Cynllun Llawr Cefn Bryn 

 • Ystafelloedd sengl safonol = rhannu ystafell ymolchi (oddeutu 1:2, ond mae'n amrywio o lawr i lawr).
 • Cynllun traddodiadol; 18 ystafell ar bob llawr.
 • Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn ar bob llawr.
 • Basn golchi dwylo ym mhob ystafell.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Ystafelloedd Safonol gyda Cherdyn Bwyd Rhagdaledig

Ar gyfer myfyrwyr yn neuaddau Cilfái a Rhosili: byddwch yn derbyn Cerdyn Bwyd Rhagdaledig, a fydd yn derbyn credyd o £28 yr wythnos, i chi ei ddefnyddio i brynu bwyd yn unrhyw un o'r deg man gwerthu bwyd ar y safle.

 • Ystafelloedd sengl safonol = rhannu ystafell ymolchi (oddeutu 1:2, ond mae'n amrywio o lawr i lawr).
 • Cynllun traddodiadol; 18 ystafell ar bob llawr.
 • Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn ar bob llawr.
 • Oergell fach yn yr ystafell.
 • Basn golchi dwylo ym mhob ystafell.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

En Suite Traddodiadol

Ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol yw Cefn Bryn, y mae iddi arddull 'draddodiadol', gydag oddeutu 18-20 ystafell ar bob llawr.

Cynllun Llawr Preseli 

 • Cynllun traddodiadol; 18-20 ystafell ar bob llawr.
 • Ystafelloedd en suite = ystafell ymolchi eich hun.
 • Dwy gegin wedi'u cyfarparu'n llawn ar bob llawr.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Fflatiau En Suite i 8

Mae'r neuaddau hyn yn cynnwys fflatiau o wyth ystafell wely en suite yn rhannu cegin wedi'i chyfarparu'n llawn.

Ystafelloedd En Suite Premiwm

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Swaps

Swaps! Gallwch brynu, gwerthu neu hysbysebu unrhyw beth o lyfrau testun, gwisg ffansi neu hyd yn oed ddodrefn ar ddiwedd y tymor: SWAPS

Codau Post

PRESWYLFA

COD POST

Caswell

SA2 8PG

Cefn Bryn

SA2 8PT

Horton

SA2 8PH

Kilvey

SA2 8PU

Langland

SA2 8PL

Oxwich

SA2 8PQ

Penmaen

SA2 8PG

Preseli

SA2 8PS

Rhossili

SA2 8PT

Gwybodaeth am Bost

Ble ydw i'n casglu fy mhost?

Mae'r Ystafell Bost ger Derbynfa Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen wrth waelod y Tŵr. Bydd y Dderbynfa'n llofnodi wrth dderbyn unrhyw bost neu barseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) pan fyddwch yn dod i gasglu'ch parsel.

Dylai'ch post gynnwys y manylion canlynol yn eglur bob amser:

Eich enw llawn
Rhif y fflat:
Enw’r breswylfa
Parc Singleton
Abertawe
SA (gweler y siart cod post llawn)

e.e.

CAS001/01 = Caswell, Fflat 1 Ystafell 1
Byddai hyn yn:
CAS001/01
Preswylfa Caswell
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PG

Am ragor o wybodaeth am gyfeiriad post y Deyrnas Unedig a phost rhyngwladol, ewch i Arweiniad y Post Brenhinol ar gyfer Nodi Cyfeiriad ar eich Post.
Am gyngor ar ddanfon post yn y DU, gweler Gair i Gall y Post Brenhinol ar gyfer Anfon Post.

Yn symud?

Cofiwch ailgyfeirio'ch post a diweddaru'ch Cyfrif Mewnrwyd. Ewch i Ailgyfeirio'ch post am ragor o wybodaeth.

Grwpiau Facebook Campws Parc Singleton

Caswell
Cefn Bryn
Horton
Cilfái
Langland
Oxwich
Penmaen
Preseli
Rhosili

Croeso i Breswylfeydd Campws Singleton

Rhowch Nod Tudalen (Ctrl-D) i'r ddolen hon er mwyn i chi allu cyfeirio ati am gymorth a chyngor drwy gydol eich tenantiaeth!

Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'ch llety, ac os oes angen unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth arnoch, darllenwch yr wybodaeth isod neu gofynnwch yn Nerbynfa'ch Preswylfa.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod ar ôl cyrraedd. Ni fydd yn weithredol tan i chi gyrraedd eich llety!