Llety ar Gampws Singleton

Dewiswch eich llety!

Mae cyfanswm o 1,182 o ystafelloedd amrywiol ar Gampws Parc Singleton, gan roi sawl dewis i chi o ran llety

 • Ystafelloedd safonol a neuadd hunanarlwyo (Cefn Bryn)
 • Ystafelloedd safonol gyda cherdyn bwyd rhagdaledig wedi'i gynnwys (Rhosili a Cilfái)
 • Ystafelloedd en suite, hunanarlwyo, arddull draddodiadol (Preseli)
 • Ystafelloedd en suite, hunanarlwyo, fflatiau i 8 (Caswell, Langland, Oxwich, Penmaen a Horton)

Math

Enw'r Neuadd

Nifer

Maint yr Ystafell

 Maint

Arlwyo

Yn yr Ystafell

Ystafell Safonol Hunanarlwyo

Cefn Bryn

161

Safonol

18 y Llawr

Hunanarlwyo

Basn Golchi Dwylo

Safonol gyda cherdyn bwyd rhagdaledig

Cilfái a Rhosili

212

Safonol

18-19 y Llawr

Cerdyn Bwyd Rhagdaledig

Basn Golchi Dwylo ac Oergell Fach

En suite - Traddodiadol

Preseli

186

En suite

19-20 y Llawr

Hunanarlwyo

 

En suite - Fflatiau 8 Ystafell Wely

Caswell, Langland, Oxwich, Penmaen a Horton

623

En suite

Fflatiau ar gyfer 8

Hunanarlwyo

 

 

Ffioedd Llety 2017-18

Campws y Bae

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Campws y Bae

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

En suite

Pâr o Welyau/Rhannu

40 wythnos

£85

£3,400

Canolig

£138

£5,520

51 wythnos

£138

£7,038

Premiwm

40 wythnos

£143

£5,720

51 wythnos

£143

£7,293

Fflatiau Hunangynhwysol

Fflat 1 ystafell wely

Contractau 51 wythnos yn unig

£188

£9,588

1 Ystafell mewn Fflat 2 Ystafell Wely

£120

£6,120

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Mae'r holl brisiau a ddyfynnir yn gostau y pen.

Tŷ Beck

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Tŷ Beck

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

51 wythnos

£99

£5,049

Safonol

Mawr

£104

£5,304

En suite

Bach

£115 

£5,865

En suite

Canolig

£120

£6,120

En suite

Mawr

£125

£6,375

1, 2 a 3 Ystafell Wely ar gyfer 1-5 o bobl

Fflatiau

£160-£193

£8,160-£9,834

Mae'r ystafelloedd yn cynnwys rhai sengl, fflatiau un ystafell wely, fflatiau dwy ystafell wely a fflatiau tair ystafell wely – cyfanswm o 130 o ystafelloedd ar y safle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol. 
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Llety hunanarlwyo safonol i gyd

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol

Canolig

40 wythnos

£89

£3,560

47 wythnos

£4,183

51 wythnos

£4,539

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – Cyfanswm o oddeutu 868 o ystafelloedd hunanarlwyo ar y safle.

Campws Parc Singleton

Blaendal Cadw Lle

 • Mae Blaendal Cadw Lle o £350.00 yn daladwy pan fyddwch yn derbyn eich cynnig llety.
 • Mae'r blaendal yn gost y pen ac mae angen ei dalu o fewn saith niwrnod i dderbyn y cynnig llety.
 • Ni ofynnir i chi dalu Blaendal Cadw Lle tan i chi gael cynnig lle mewn llety.
 • Ni fyddwch yn cael cynnig lle mewn llety tan i chi gael eich derbyn ar gwrs i'w astudio yn y Brifysgol.
 • Caiff y Blaendal Cadw Lle ei dynnu o'ch taliad rhent am y tymor olaf.
 • Yn anffodus, ni allwn gadw llety heb y Blaendal Cadw Lle.

 

Campws Parc Singleton – Gan gynnwys Cerdyn Bwyd Rhagdaledig

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn ymolchi yn yr ystafell a cherdyn bwyd rhagdaledig wedi'i gynnwys. Cilfái a Rhosili

Canolig

40 wythnos 

 £128

£5,120 

Mawr

 £133

 £5,320 

Mae'r Cerdyn Bwyd Rhagdaledig gwerth £28 yr wythnos, a chaiff ei lwytho ymlaen llaw bob tymor er mwyn caniatáu hyblygrwydd. Gelir ei ddefnyddio yn unrhyw un o fannau Arlwyo ar y Campws. Dewis rhatach!

Campws Parc Singleton – Hunanarlwyo

YSTAFELL

CATEGORI

CONTRACT

WYTHNOSOL

BLYNYDDOL

Safonol, gyda basn golchi yn yr ystafell – Cefn Bryn

Canolig

40 wythnos

£116

£4,640

Mawr

£121

£4,840

En suite – Cynllun Traddodiadol – Preseli

Bach

£121

£4,840

Canolig

£126

£5,040

Mawr

£131

£5,240

En suite – Caswell, Langland ac Oxwich

Canolig

£131

£5,240

Canolig

51 wythnos

£131

£6,681

Mawr

40 wythnos

£136

£5,440

Mawr

51 wythnos

£136

£6,936

En suite – Penmaen a Horton

Canolig

40 wythnos

£135

£5,400

Mawr

£140

£5,600

Mawr iawn

£145

£5,800

Mae'r holl luniau, cynlluniau a disgrifiadau at ddibenion enghreifftiol yn unig. Gallai nodweddion a chynllun unigol amrywio ychydig. Gallai'r prisiau newid hefyd cyn anfon cynnig llety.

Ystafelloedd sengl i gyd – cyfanswm o 1,184 o ystafelloedd ar y safle. 212 o ystafelloedd â cherdyn bwyd rhagdaledig a 972 o ystafelloedd hunanarlwyo

Manylion y Neuadd a Chynlluniau llawr

Ystafelloedd Safonol Hunanarlwyo

Ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol yw Cefn Bryn, y mae iddi arddull 'draddodiadol', gydag oddeutu 18-20 ystafell ar bob llawr.

Cynllun Llawr Cefn Bryn 

 • Ystafelloedd sengl safonol = rhannu ystafell ymolchi (oddeutu 1:2, ond mae'n amrywio o lawr i lawr).
 • Cynllun traddodiadol; 18 ystafell ar bob llawr.
 • Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn ar bob llawr.
 • Basn golchi dwylo ym mhob ystafell.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Ystafelloedd Safonol gyda Cherdyn Bwyd Rhagdaledig

Ar gyfer myfyrwyr yn neuaddau Cilfái a Rhosili: byddwch yn derbyn Cerdyn Bwyd Rhagdaledig, a fydd yn derbyn credyd o £28 yr wythnos, i chi ei ddefnyddio i brynu bwyd yn unrhyw un o'r deg man gwerthu bwyd ar y safle.

 • Ystafelloedd sengl safonol = rhannu ystafell ymolchi (oddeutu 1:2, ond mae'n amrywio o lawr i lawr).
 • Cynllun traddodiadol; 18 ystafell ar bob llawr.
 • Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn ar bob llawr.
 • Oergell fach yn yr ystafell.
 • Basn golchi dwylo ym mhob ystafell.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

En Suite Traddodiadol

Ein Neuadd Hunanarlwyo Safonol yw Cefn Bryn, y mae iddi arddull 'draddodiadol', gydag oddeutu 18-20 ystafell ar bob llawr.

Cynllun Llawr Preseli 

 • Cynllun traddodiadol; 18-20 ystafell ar bob llawr.
 • Ystafelloedd en suite = ystafell ymolchi eich hun.
 • Dwy gegin wedi'u cyfarparu'n llawn ar bob llawr.

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Fflatiau En Suite i 8

Mae'r neuaddau hyn yn cynnwys fflatiau o wyth ystafell wely en suite yn rhannu cegin wedi'i chyfarparu'n llawn.

Ystafelloedd En Suite Premiwm

Cliciwch yma am luniau o'n preswylfeydd!

Ardaloedd Dynodedig

Yn ogystal â'r gwahanol lety, mae'r ardaloedd dynodedig canlynol ar gyfer myfyrwyr ag anghenion penodol. Byddwn bob amser yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr â'r dewisiadau hyn lle bo'n bosib.

Gallwch ddewis!

 • Ystafelloedd Dangos: Cymerwch ran yn y Diwrnodau Agored, a chewch ad-daliad o £££ ar eich ffioedd preswyl. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ots am fyfyrwyr yn cael cipolwg ar eu hystafell cwpl o weithiau'r tymor.
 • Ardal dawel = cyfyngiad ar lefel y sŵn rhwng 11pm a 8am. Ar gyfer y rhai sydd angen eu cwsg!
 • Ardal ddi-alcohol – mae myfyrwyr yn cytuno i beidio ag yfed na chadw alcohol yn y fflat/tŷ.
 • Siaradwyr CymraegSiarad Cymraeg? Ardal benodol ar gyfer myfyrwyr sydd am siarad Cymraeg â'u cydletywyr.
 • Ardal aeddfed – Ardal i fyfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn.
 • Ardal i Fyfyrwyr Ôl-raddedig – Cyrsiau 51 wythnos fel arfer, ac yn astudio ar ôl y radd gyntaf.
 • Ardal i Fyfyrwyr Gwyddor Iechyd – Gall myfyrwyr y gwyddorau dynol ac iechyd glicio yma. Mae'r rhain fel arfer ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau'n gynnar ac yn gorffen yn hwyr, y tu allan i'r garfan 40 wythnos arferol.