Dewis Llety

Dylech ofyn y cwestiynau canlynol:

Bydd gwneud penderfyniadau am beth sy'n bwysig iawn i chi ym mlwyddyn gyntaf eich astudiaethau yn helpu i leihau eich dewisiadau. Meddyliwch yn ofalus am bob un o'r opsiynau canlynol a beth sy'n bwysig i chi ar gyfer y flwyddyn.

  1. Cost - Ystyriwch gost y llety am y flwyddyn academaidd gyfan yn ogystal â chostau byw. Gweler Ffioedd Preswyl
  2. Lleoliad – Ar ba safle ydych chi'n astudio? Ar y campws neu oddi ar y campws? Ydych chi’n dod â char? Ar ba safleoedd y mae lleoedd parcio ar gael? Gweler Map y Preswylfeydd
  3. Gofynion Penodol – A oes gennych gyflwr meddygol neu anabledd?
  4. Hyd y cwrs – 40, 47 neu 51 wythnos astudio?
  5. Math o ystafell – Tawel, Cyfrwng Cymraeg, Di-alcohol, Un Ryw neu Ardal i Fyfyrwyr Hŷn?
  6. Byw'n lleol? – A fyddwch am fyw yn llety'r Brifysgol os gallwch gymudo? Unwaith i chi lofnodi cytundeb tenantiaeth, byddwch yn atebol am y costau am y flwyddyn academaidd gyfan.

I Wneud Cais, cliciwch yma am gyfarwyddiadau cam wrth gam.