Wardeiniaid Lles Bae

Eich Wardeniaid Lles

Rydym yn fyfyrwyr preswyl sydd yma i’ch cefnogi. Mae gennym brofiad o system y Brifysgol, gan gynnwys ymgartrefu yn eich llety a bywyd prifysgol: rydym yn
gwybod sut i gael y gorau o’ch profiad fel myfyriwr.

Rydym yn gwybod sut rydych yn

Casglu’ch allweddi, teimlo’n nerfus ac yn gyffrous am yr ychydig flynyddoedd nesaf, symud oddi cartref, gadael eich ffrindiau a gorfod gwneud rhai newydd ... rydym wedi bod drwy’r cyfan ein hunain, felly rydym yn gwybod sut rydych yn teimlo!

Rydym yma i helpu

Rydym yn hoffi meddwl am ein hunain fel wyneb cyfeillgar; rhywun sydd wedi bod drwy brofiadau tebyg ac wedi wynebu’r un pryderon ac ymdeimlad o ofn. Rydym yn cydymdeimlo â’r hyn rydych yn mynd drwyddo ac rydym yma i gynnig cefnogaeth.

Sut y gallwn eich helpu?

Mae llawer o ffyrdd y gallwn eich helpu a’ch cynghori. Yn gyntaf, gallwn ddweud wrthych sut mae cael mynediad at wasanaethau cymorth y Brifysgol a sut all y gwasanaethau hynny helpu. Yn y cyfnod cynnar ar ôl cyrraedd gallwn eich helpu i addasu i fyw yn y llety Brifysgol - rydym yn cynnal cyfres o sgyrsiau gyda’r nod o roi cymorth i chi setlo i mewn. Yn bwysicaf oll, rydym ar gael os byddwch angen sgwrs fach, gallwn gynnig cyngor cyffredinol i chi ond ein prif waith yw gwrando a’ch cefnogi o safbwynt gwbl diduedd.

Sgyrsiau Croeso

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, rhywbryd rhwng Wythnos y Glas a chanol mis Hydref, byddwn yn dod o gwmpas eich llety i roi sgyrsiau croeso, i weld sut mae pethau ac i weld sut rydych yn ymgartrefu yn gyf fredinol. Byddwn hefyd yn rhoi llawer o wybodaeth leol i chi. Cynhelir y rhain yn eich cegin – byddwn yn e-bostio i roi gwybod pryd. Ar gyfer rhai ohonoch, efallai mai dyma’r unig gyfle y cawn i ddod i’ch adnabod, ac efallai y gwnewch ffrindiau newydd yn eich bloc hefyd.

Cysylltu รข ni

17:30 - 18:30
Byddwn yn Nerbynfa - galwch heibio neu ffoniwch ni
(+44) 0300 103 3000 / 07464386653

18:30 - 22:30
Byddwn ar ddyletswydd o gwmpas y neuaddau neu yn Nerbynfa

22:30 - 6:00
Mewn argyfwng, ffoniwch ni drwy diogelwch (+44) 01792 606010

E-bost: BayWelfare@swansea.ac.uk

facebook logo long