Cysylltu â ni

Manylion Cyswllt Preswylfeydd

Campws y Bae

CARTREFI MYFYRWYR – CAMPWS Y BAE

Rheolwr – Louise Loewenson

Cartrefi Myfyrwyr
Derbynfa St. Modwen
Canolfan Wybodaeth y Tŵr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

Rhif Ffôn: +44 0300 103 3000

E-bost: swansea.studentliving@stmodwen.co.uk   

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am-5:30pm

Bay Campus Residences

TŶ BECK

TŶ BECK

Derbynfa Tŷ Beck

Tŷ Beck
16-26 Heol Sgeti
Abertawe
SA2 0NF

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 534043

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 09:30-10:30 a 14:30-15:30

Gweler Tŷ Beck am ragor o wybodaeth

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN (HSV - Y PENTREF)

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN

Swyddfa'r Dderbynfa – Tŷ 40

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
Sgeti
Abertawe
SA2 7PG

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 295583

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-8:00pm

Gweler Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan am ragor o wybodaeth

CAMPWS PARC SINGLETON

PRESWYLFA CAMPWS PARC SINGLETON

Mae'r Dderbynfa ym Mhreswylfa Preseli

Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 602910

E-bost: preseli-reception@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Mae’r Dderbynfa wedi'i staffio 24 awr y dydd.

Gweler Campws Singleton am ragor o wybodaeth

Y Swyddfa Weinyddol Ganolog

GWASANAETHAU PRESWYL

SWYDDFA GANOLOG GWASANAETHAU PRESWYL

Pennaeth Gwasanaethau Preswyl - Ceri Jones

Mae'r Swyddfa ym Mhreswylfa Preseli

Gwasanaethau Preswyl
Preswylfa Penmaen
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
Cymru
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295101

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

Sylwer ein bod ar gau ddydd Sadwrn, dydd Sul ac ar wyliau banc.

Gallwch e-bostio ein Tîm Ymholiadau penodol ar: accommodation@abertawe.ac.uk

Mae Swyddfa Ganolog Gwasanaethau Preswyl yn gyfrifol am weinyddu'r holl fyfyrwyr sy'n byw yn ein llety.

SAS LETTINGS

SAS Lettings – (Gwasanaethau Llety Myfyrwyr)

Ar gyfer llety myfyrwyr ar ôl y flwyddyn gyntaf!

Rheolwr - Steve Daniels

SAS Lettings
Derbynfa Penmaen
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295328

I landlordiaid: Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwasanaethau Eiddo a Reolir neu Dod o Hyd i Denant, ewch i: SAS Lettings i Landlordiaid

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

SWYDDOG CYSWLLT CYMUNEDOL

Penodwyd ein Swyddog Cyswllt Cymunedol i weithio gyda myfyrwyr sy'n astudio ac yn byw yn Abertawe, preswylwyr lleol a chymunedau yn y ddinas.

Penodwyd Robin Benson i'r swydd, sy'n cael ei hariannu drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Coleg Gŵyr Abertawe, Heddlu De Cymru a Chyngor Dinas a Sir Abertawe.

Bydd Robin yn bwynt cyswllt i fyfyrwyr a phreswylwyr ag ymholiadau, pryderon neu gwynion, a bydd yn gweithio i hyrwyddo’r holl fuddion y mae poblogaeth fywiog o fyfyrwyr yn dod â hwy i gymunedau ac economïau lleol.

Meddai Robin, “Rwy'n canolbwyntio ar hyrwyddo perthnasoedd cadarnhaol rhwng myfyrwyr a chymunedau lleol, ac rwyf hefyd yn gyswllt rhwng partneriaid i helpu i integreiddio myfyrwyr yn well fel dinasyddion gweithgar yn Abertawe.”

Robin yw’r prif gyswllt ar gyfer preswylwyr sydd am godi unrhyw faterion yn ymwneud â myfyrwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant neu Goleg Gŵyr sy’n byw yn y gymuned leol.

Bydd Robin hefyd yn lansio Cylchlythyr Cymunedol cyn hir er mwyn ceisio dod â myfyrwyr a’r gymuned leol at ei gilydd drwy wella cyfathrebu rhyngddynt a helpu i annog rhagor o fyfyrwyr i gymryd rhan yn eu cymdogaethau lleol.

Gwybodaeth gyswllt:

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 606746 rhwng 8:00am a 4:00pm 

E-bost: residentscomplaints@abertawe.ac.uk

TAI SECTOR PREIFAT

Ar gyfer Landlordiaid, cysylltwch â

I gofrestru'ch eiddo ar gyfer myfyrwyr, gweler ein gwasanaethau hysbysebu ar-lein Studentpad.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwasanaethau Eiddo a Reolir neu Dod o Hyd i Denant, ewch i: SAS Lettings i Landlordiaid

 

Cyfeiriad:

Gwasanaethau Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295328

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis:

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.