A- Z o Wasanaethau

Mynediad at ein holl wybodaeth ac adnoddau!

AB
 Anabledd@BywydCampws Beth sy’n digwydd nesaf (ar ôl gwneud cais)
 Arian@BywydCampws BywydCampws
CD
Canllaw Gwyrdd Diogelwch Tân
Cipolwg ar ein Preswylfeydd Diwrnod Agored Llety
Côd Llety Myfyrwyr UUK Dyddodion
Cofrestru, Cyrraedd a Sefydlu  
Crynodeb o'n Llety  
Cyddwysiad  
Cymhwysedd am Lety  
Cymorth i Bobl Ifanc â Phrofiad o Ofal  
Cymry Cymraeg  
Cwestiynau Cyffredin  
FG
Ffioedd 2017 Gwarantau a Chymhwysedd
Fideos Llety Gwasanaeth Teleofal
  Gweithdrefn Gwyno
  Gwneud Cais am Lety
  Gwybodaeth am Adael
  Gwybodaeth Arlwyo
  Gwybodaeth am deithio
  Gwybodaeth am Dynnu’n ôl
  Gwybodaeth i Rieni/Gwarcheidwaid
LM
Llety ar Gampws Singleton Mapiau a chyfeiriadau
Llety Campws y Bae Myfyrwyr Meddygaeth
Llety Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan Myfyrwyr Rhyngwladol
Llety Tŷ Beck Myfyrwyr Ymweld a Chyfnewid
  MyUniHub
PR
Polisïau a Gweithdrefnau Rhestr Gwely a Brecwast
Polisi Rheoli Dyled Rhyngwladol@BywydCampws

Paratoi i gyrraedd 

Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Myfyrwyr
  Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Ymwelwyr
ST
Siaradwyr Cymraeg Talu eich ffioedd llety
Storfa Ddogfennau Trwyddedau Teledu
U
Unibus Ymweld â Bae Abertawe
  Ystafelloedd Dangos
  Ystafelloedd symud
  Yswiriant

Gwybodaeth Deithio Bws y Brifysgol

Unibus

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.