Hawdd Mynediad Cyrsiau ac Adnoddau GIG Lleol

Mae'r Rhaglen Bywyd Byw yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i'r gymuned

Hyfforddiant Rheoli Straen

Mae'r cwrs Rheoli Straen wedi'i gynllunio i'ch helpu chi:

- Dysgwch sut i wynebu eich ofnau
- Dysgwch ffyrdd i'ch helpu i gysgu
- Dysgwch sut i reoli eich hwyliau
- Dysgwch sut i ymlacio
- Dysgwch sut i reoli panig
- Dysgwch sut i leihau eich straen

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Reoli Straen

ACTivate Your Life

Mae'r cwrs ACTIVate Your Life wedi'i gynllunio i helpu i:

- Derbyn y pethau na allwch chi newid a gwneud ymrwymiad i wneud y pethau rydych chi'n poeni amdanynt
- Lleihau'ch dioddefaint a chael mwy o ryddid i wneud y pethau rydych chi am eu gwneud
- Deall pam y gall eich brwydrau i oresgyn eich problemau fod yn gwneud pethau'n waeth
- Gwneud pethau'n wahanol a chael mwy o reolaeth dros eich gweithredoedd
- Dysgwch fwy am sut mae eich meddwl yn gweithio a sut y gallwch chi gymryd mwy o reolaeth

Cliciwch yma am y daflen wybodaeth lawn ar ACTIVate Your Life

Deunydd hunangymorth

Gellir defnyddio deunydd hunangymorth i wella teimladau o straen, hwyliau isel, pryder ac anawsterau lles eraill.

Mae nifer o ddeunyddiau ar gael:
- Canllawiau hunangymorth
- Therapi Gwybyddol Ymddygiadol Cyfrifiadurol (CCBT)
- Gwefannau defnyddiol
- Bibliotherapi

Cliciwch yma am y daflen hunangymorth llawn Bywyd Byw

Cysylltu a gwybodaeth dyddiad y cwrs

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Bywyd Byw Bywyd

Am ragor o wybodaeth yngl┼Ěn â dyddiadau a lleoliadau'r cyrsiau Rheoli Straen a ACTIVate Your Life, ewch i'r Pecyn Gwybodaeth Bywyd Byw Bywyd 2018

Cysylltu â'r Tîm Bywyd Byw:

E-bost: living.lifewell@wales.nhs.uk

Ffôn / testun: 07967 612246

Gadewch neges yn darparu eich manylion cyswllt os na fydd neb yn ateb a bydd y tîm Living Life Well yn dychwelyd atoch cyn gynted ag y bo modd.