Gwasanaeth Amodau'r Sbectrwm Awtistig

Y Gwasanaeth Cyflwr ar y Sbectrwm Awtistig

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Gall bywyd yn y Brifysgol fod yn gyfnod cyffrous a chymysglyd i nifer o fyfyrwyr. Gall fod yn gyfnod heriol yn benodol i'r rheini sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistig o ystyried eu patrwm unigryw o gryfderau ac anawsterau. Gall rhai myfyrwyr sydd â'r Cyflwr gael rhywfaint o drafferthion yn y meysydd canlynol: 

 

 • Y newid o fyw adref i fywyd yn y Brifysgol
 • Dod i arfer ag amgylchedd y Brifysgol
 • Delio gydag arholiadau ac asesiadau
 • Dod i arfer ag ochr gymdeithasol bywyd Prifysgol
 • Gadael y Brifysgol a symud i'r byd gwaith.

Beth rydym yn ei gynnig?

 • Cymorth i ddod i ddeall diagnosis y myfyriwr
 • Sesiynau unigol i gefnogi problemau neu anawsterau mae myfyrwyr yn eu prof
 • Bod yn gyswllt rhwng y myfyriwr a'r ysgol lle maent yn astudio i alluogi'r Brifysgol i gael gwell dealltwriaeth o'r anawsterau y gall y myfyriwr eu profi
 • Rheoli gorbryder
 • Rheoli straen
 • Rheoli tymer
 • Paratoi ar gyfer gadael y Brifysgol
 • Gr┼Áp Cymdeithasol Eureka i fyfyrwyr sydd wedi cael diagnosis neu beidi
 • Helpu myfyrwyr ar hyd eu taith gymhleth drwy fywyd yn y Brifysgol a'r tu hwnt.

Pryd ydyn ni ar gael?

Rydym ar gael bob dydd yn ystod yr wythnos, ac eithrio dydd Mercher, yn ystod oriau swyddfa (9:00 am - 4:00 pm). Nid ydym ar gael ar benwythnosau ac nid ydynt ar gael y tu allan i oriau i ddelio â sefyllfaoedd brys (mae canllawiau ar gyfer ymdrin ag argyfyngau yn fanwl yn nes ymlaen ar ein gwefan). Os byddwch yn anfon e-bost atom, byddwn yn ymateb i chi cyn gynted ag y bo modd, os na allwn ddod yn ôl atoch y diwrnod y byddwch yn cysylltu â ni, rydym yn anelu at ymateb mewn 3 diwrnod gwaith.

Cysylltwch â ni

Rydym wedi ein lleoli yn y Gwasanaeth Lles yn Adeilad Horton (rhif 23 ar fap y Campws Prifysgol). Mae presenoldeb Lles ar nos Iau yng Nghampws y Bae, wedi'i leoli yn y MyUni Hub.

Ffoniwch 01792 295 592 (Lles) a 01792 606000 (MyUniHub - Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg / Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg neu Saesneg) neu anfonwch e-bost atom.

Ymarferwyr Cyflyrau Sbectrwm Awtistig

Mae'r Ganolfan Lles Myfyrwyr yn cyflogi tri Ymarferydd Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth (ASC) sydd â'u rolau i gefnogi myfyrwyr sy'n rhannu'r anawsterau hyn.

Sara Hounsell Nigel Mason Heather H
Sara Hounsell
s.a.hounsell@abertawe.ac.uk  
Nigel Mason
n.s.mason@abertawe.ac.uk  
Heather Pickard-Hengstenberg
h.p.hengstenberg@abertawe.ac.uk