Cysylltwch â ni

Lleoliad

Llawr gwaelod, Tŷ Horton (Rhif 23 ar fap y campws)).

 

Cadw Apwyntiadau

Os oes angen i chi newid apwyntiad, cysylltwch â ni a byddwn yn cynnig amser amgen. Os penderfynwch ganslo apwyntiad, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, fel y gallwn wneud defnydd addas o'r amser.

 

Am apwyntiad, galwch i mewn neu cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost:

Ffôn: 01792 295592;  Ffacs: 01792 295942

e-bost: Lles@abertawe.ac.uk

 

Os yw eich sefyllfa yn un brys iawn, ystyriwch fynd at eich meddyg teulu am gyngor pellach.

Os ydych eisiau newid apwyntiad, cysylltwch â ni ac fe gynigiwn un arall i chi.

Os penderfynwch ganslo apwyntiad, rhowch wybod i ni fel y gallwn ddefnyddio’r amser hwnnw’n briodol.