Cymorth

Cysylltwch â'r gwasanaeth ar 01792 295592 os bydd gennych bryder am unrhyw fyfyriwr yr ydych wedi bod mewn cysylltiad ag e. Os na allwn ymateb i'ch ymholiad ar y pryd, byddwn yn dod yn ôl atoch o fewn 2 awr yn ystod y tymor, neu o fewn 24 awr y tu allan i'r tymor.