Shwmae, Abertawe!

Shwmae!

Mae Prifysgol Abertawe metrau yn unig o Fae Abertawe a nid nepell o ganol y ddinas. Gall myfyrwyr gerdded o Gampws Parc Singleton ar hyd y promenâd i ganol y ddinas, ac o Gampws y Bae yn syth i’r traeth o fewn eiliadau ac mae gwasanaethau bysus
ardderchog yn rhedeg yn rheolaidd rhwng y ddau gampws, gan ganiatáu i fyfyrwyr archwilio’r ardal leol hardd.

Fel prifysgol dau gampws, mae gennym amrywiaeth o lety, siopau a chaffis ar y safleoedd, sy’n golygu y gall myfyrwyr gyfuno astudio â chymdeithasu - mae digon o bethau’n digwydd drwy’r amser!

5 Rheswm dros astudio