Myfyrwyr israddedig newydd

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Cyfarwyddiadau Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Mae PEDAIR elfen y mae'n rhaid i chi eu cwblhau:

1. Cofrestru ar eich rhaglen astudio gyda'r Brifysgol (Cofrestru Myfyrwyr) - dilynwch y cyswllt ar y dde i gofrestru ar-lein.

Cyn i’r tymor dechrau, cofrestrwch ar eich cwrs ar-lein i gael eich cydnabod yn ffurfiol fel myfyriwr yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe. I gael manylion, porwch gofrestru ar-lein.

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am ryw reswm, peidiwch â phoeni! Yn ystod wythnos y glas bydd staff ar gael i gynorthwyo ac os oes angen cewch gyfle i gofrestru ar y campws.  I gael manylion porwch sut i gofrestru yn bersonol.

2. Sefydlu Myfyrwyr – Ewch i’ch adran ar y dydd Llun.

Mae eich diwrnod cyntaf yn y Brifysgol yn dechrau pan fyddwch yn mynd i leoliad sefydlu eich adran i gasglu eich ffurflenni cofrestru a derbyn deunydd ar gyfer eich cwrs, er enghraifft, amserlen a llawlyfr adrannol.

Efallai y bydd eich adran hefyd yn rhoi sgwrs sefydlu ynglyn â’ch astudiaethau, tiwtoriaid, dewis modiwlau, iechyd a diogelwch, cyfleusterau TG a mynychu digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos. Ar ôl y sesiwn gyflwyno gychwynnol hon bydd disgwyl i chi ddewis modiwlau trwy lenwi ffurflen dethol Modiwlau M sydd i’w dychwelyd i’ch ysgol/adran.

3. Cofrestru ar fodiwlau gyda’ch adran. 

Ar ôl y sesiwn sefydlu bydd disgwyl i chi gofrestru ar fodiwlau a chadarnhau pa fodiwlau y byddwch chi’n eu dilyn. Yn gyntaf, gwnewch yn siwr bod y modiwlau gorfodol sydd wedi’u hargraffu ymlaen llaw ar eich ffurflen dethol modiwlau M yn gywir. Os oes rhaid i chi ddethol modiwlau dewisol darllenwch lawlyfr eich adran a gofynnwch i staff am gyngor cyn dewis eich modiwlau. Cofiwch gasglu llyfryn modiwlau cyfrwng Cymraeg, os yw o ddiddordeb, o dderbynfa Academi Hywel Teifi (yn adeilad Keir Hardie) neu edrychwch ar fersiwn PDF yma. I gofrestru ar gyfer modiwlau dewisol dylech gael eich ffurflen dethol modiwlau wedi’i llofnodi gan staff sydd ar gael yn y lleoliadau dethol modiwlau hyn. Erbyn diwedd y broses dylech fod wedi dewis modiwlau sy’n rhoi cyfanswm o 120 credyd ac wedi dychwelyd eich ffurflen dethol modiwlau i’ch adran gartref.

4. Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Yn ystod wythnos y Glas casglwch eich cerdyn Adnabod Prifysgol newydd o Dy Fulton (llawr uchaf), sydd ar agor bob dydd. COFIWCH fod yn rhaid eich bod wedi cofrestru ac mae’n rhaid i chi ddangos prawf adnabod, er enghraifft, pasbort, cerdyn adnabod y DU neu dystiolaeth adnabod arall â llun, cyn y rhoddir y cerdyn i chi.

Er mwyn derbyn eich taliad benthyciad/grant cynhaliaeth cyntaf mae'n rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod Prifysgol. Gallwch gasglu eich cerdyn o'r babell groeso yn ystod y penwythnos croeso, o Dŷ Fulton yn ystod Wythnos y Glas ac o'r Llyfrgell yn ystod y tymor.

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Sut i dalu eich ffioedd

Sut i dalu eich ffioedd

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cofrestru arlein yn dechrau Cyrraedd a chroeso Cofrestru Wythnos y Glas
Dechrau'r tymor
 Dydd Llun
15 Medi
 Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
19-20 Medi
Dydd Gwener i Dydd Iau
19-25 Medi
 Dydd Llun i Ddydd Gwener
22-26 Medi
Dydd Llun
29 Medi 
DYDDIADAU TYMOR A SEMESTER

 

DYDD LLUN MEDI 23

 

PWNC

LLEOLIADSgwrs sefydluDEWIS MODIWLAU

Accounting and Finance

14:00
Faraday Lecture Theatre
Faraday Building
- -
Accounting and Finance 
New Level 2 direct entrant
(ICWS)
26 September 10:00
Room 114
Haldane Building
- -
DACE

See Other Enrolment Events

Biochemistry
Genetics
10:00
Seminar Room 1
ILS1 Building
-
Seminar Room 1
ILS1 Building
14:00
Laboratory M1
Margam Building
Biosciences 10:00
Ground Floor Foyer
Wallace Building
-
Wallace Lecture Theatre
Wallace Building
-
Wallace Lecture Theatre
Wallace Building
Business 13:00
Grove Lecture Theatre
Grove Building
- -
Business 
New Level 2 direct entrant
(ICWS)
26 September 10:00
Room 114
Haldane Building
-  -
Classics 10:00
Lecture Room 2
Fulton House
12:00
James Callaghan Theatre
James Callaghan Building
13:30
Lecture Room 2
Fulton House
Computer Science
Foundation Level 0
10:00
Robert Recorde Room 
Faraday Building
13:00
James Callaghan Theatre
James Callaghan Building
-
Robert Recorde Room
Faraday Building
Computer Science
Level 1
10:30
Robert Recorde Room 
Faraday Building
14:00
James Callaghan Theatre
James Callaghan Building
 -
Robert Recorde Room
Faraday Building
Criminal Justice
and Criminology 
10:00
Room 330
Grove Building
- 12:00
Room 302
Vivian Building
Cymraeg/Welsh
Academi Hywel Teifi
10:00
Ystafell (room) 130
Keir Hardie
11:00
Ystafell (room) 130
Keir Hardie
13:30
Ystafell (room) 130
Keir Hardie
Economics 10:00
Faraday Lecture Theatre
Faraday Building
- -
Economics
New Level 2 direct entrant
(ICWS)
26 September 10:00
Room 114
Haldane Building
- -
Engineering group 1:
Chemical Engineering
Foundation year (Engineering)
Electrical Engineering
Nanotechnology
10:00
Faraday Room K
Faraday Room L
Faraday Room M
Faraday Room M

-
-
-
-

-
-
-
-
Engineering group 2:
Environmental Engineering
Civil Engineering
Materials Engineering
Sports Materials
MMedical Engineering
12:00
Faraday Room K
Faraday Room L
Faraday Room M
Faraday Room M
Faraday Room F

-
-
-
-

-
-
-
-
Engineering group 3:
Mechanical Engineering
Product Design
Aerospace Engineering
14:00
Faraday Room K
Faraday Room K
Faraday Room L

-
-

-
-
English Language
English Literature
10:00
Grove Purnell Lecture Room
Grove Building
11:00 Group1 or 12:00 Group 2
Grove Purnell Lecture Room
Grove Building
13:30
Lecture Room 1
Fulton House
Erasmus Exchange See Other Enrolment Events
English Language 
Training Services
See Other Enrolment Events
Geography 10:00
Ground Floor Foyer
Wallace Building
-
Wallace Lecture Theatre
Wallace Building
 -
Wallace Room 218
Wallace Building
Health Science Refer to Early and other Enrolment Events
History 10:00
Lecture Room 2
Fulton House
11:00
James Callaghan Theatre
James Callaghan Building
13:30
Lecture Room 2
Fulton House
Languages
Translation &
Communication
10:00
Room E
Glyndwr Building
11:00
Room E
Glyndwr Building
13:30
Room 431
Keir Hardie Building
Legal Studies 10:00
Reception
Richard Price Building
14:00
Faraday Lecture Theatre
Faraday Building
14:00
Faraday Lecture Theatre
Faraday Building
GDL and LPC See Other Enrolment Events
Mathematics Level 0 10:00
Room 207
Talbot Building
- -
Mathematics Level 1 09:30 
Room 209
Talbot Building 
10:00 
Room 224
Talbot Building
-
Room 224
Talbot Building
Mathematics visiting students 09:30
Room 221
Talbot Building
10:00 * See note below
Room 221
Talbot Building
-
Room 221
Talbot Building
Medical Sciences
and Humanities
09:00
Room 143
Glyndwr Building
- -
Medicine See Other Enrolment Events
Physics Level 0 10:00
Room B
Glyndwr Building
- 11:00
Room B
Glyndwr Building
Physics Level 1 10:00 Monday
Room 126
Glyndwr Building
10:00 Wednesday
Room K
Faraday Building
10:00 Monday
Room 126
Glyndwr Building
Political & Cultural Studies:
All subjects Group 1
All subjects Group 2
American Studies
Media Studies
Politics and Interntl Relations
PPE
War and Society
10:00
Fulton House Room 3
Fulton House Room 3
-
10:30 Faraday Room J
11:00 Faraday Room J
11.30 Faraday Room E
11.30 Faraday Room G
11.30 Faraday Room J
11.30 JC Room 208
11.30 JC Room 108
13:30
Fulton Room 3
Fulton Room 3
Psychology 09:00
Faraday Lecture Theatre
Faraday Building
- -
Social Policy
Innovative Ageing
10:00
Room 815
Vivian Tower
- -
Social Work
and Social Care
10:00
Room 231
Glyndwr Building
- 14:00
Room 329/330
Vivian Tower
Sports Science
Sports Science & Engineering
14:00
Room M
Faraday Building
- -

JC - James Callaghan Building