Myfyrwyr israddedig newydd

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Cyfarwyddiadau Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Newydd

Mae PEDAIR elfen y mae'n rhaid i chi eu cwblhau:

1. Cofrestru ar eich rhaglen astudio gyda'r Brifysgol (Cofrestru Myfyrwyr) - dilynwch y cyswllt ar y dde i gofrestru ar-lein.

Cyn i’r tymor dechrau, cofrestrwch ar eich cwrs ar-lein i gael eich cydnabod yn ffurfiol fel myfyriwr yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe. I gael manylion, porwch gofrestru ar-lein.

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am ryw reswm, peidiwch â phoeni! Yn ystod wythnos y glas bydd staff ar gael i gynorthwyo ac os oes angen cewch gyfle i gofrestru ar y campws.  I gael manylion porwch sut i gofrestru yn bersonol.

2. Sefydlu Myfyrwyr – Ewch i’ch adran ar y dydd Llun.

Mae eich diwrnod cyntaf yn y Brifysgol yn dechrau pan fyddwch yn mynd i leoliad sefydlu eich adran i gasglu eich ffurflenni cofrestru a derbyn deunydd ar gyfer eich cwrs, er enghraifft, amserlen a llawlyfr adrannol.

Efallai y bydd eich adran hefyd yn rhoi sgwrs sefydlu ynglyn â’ch astudiaethau, tiwtoriaid, dewis modiwlau, iechyd a diogelwch, cyfleusterau TG a mynychu digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos. Ar ôl y sesiwn gyflwyno gychwynnol hon bydd disgwyl i chi ddewis modiwlau trwy lenwi ffurflen dethol Modiwlau M sydd i’w dychwelyd i’ch ysgol/adran.

3. Cofrestru ar fodiwlau gyda’ch adran. 

Ar ôl y sesiwn sefydlu bydd disgwyl i chi gofrestru ar fodiwlau a chadarnhau pa fodiwlau y byddwch chi’n eu dilyn. Yn gyntaf, gwnewch yn siwr bod y modiwlau gorfodol sydd wedi’u hargraffu ymlaen llaw ar eich ffurflen dethol modiwlau M yn gywir. Os oes rhaid i chi ddethol modiwlau dewisol darllenwch lawlyfr eich adran a gofynnwch i staff am gyngor cyn dewis eich modiwlau. Cofiwch gasglu llyfryn modiwlau cyfrwng Cymraeg, os yw o ddiddordeb, o dderbynfa Academi Hywel Teifi (yn adeilad Keir Hardie) neu edrychwch ar fersiwn PDF yma. I gofrestru ar gyfer modiwlau dewisol dylech gael eich ffurflen dethol modiwlau wedi’i llofnodi gan staff sydd ar gael yn y lleoliadau dethol modiwlau hyn. Erbyn diwedd y broses dylech fod wedi dewis modiwlau sy’n rhoi cyfanswm o 120 credyd ac wedi dychwelyd eich ffurflen dethol modiwlau i’ch adran gartref.

4. Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Yn ystod wythnos y Glas casglwch eich cerdyn Adnabod Prifysgol newydd o Dy Fulton (llawr uchaf), sydd ar agor bob dydd. COFIWCH fod yn rhaid eich bod wedi cofrestru ac mae’n rhaid i chi ddangos prawf adnabod, er enghraifft, pasbort, cerdyn adnabod y DU neu dystiolaeth adnabod arall â llun, cyn y rhoddir y cerdyn i chi.

Er mwyn derbyn eich taliad benthyciad/grant cynhaliaeth cyntaf mae'n rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod Prifysgol. Gallwch gasglu eich cerdyn o'r babell groeso yn ystod y penwythnos croeso, o Dŷ Fulton yn ystod Wythnos y Glas ac o'r Llyfrgell yn ystod y tymor.

Sut i dalu eich ffioedd

Sut i dalu eich ffioedd

Canllaw i dalu eich ffioedd ar gyfer:

Myfyrwyr israddedig y DU a'r UE

Myfyrwyr rhyngwladol o du allan i'r UE (Saesneg yn unig)

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 

Cofrestru 14 - 20 Medi

Cofrestru ar lein

Cofrestru yn bersonol

Cylchdro cofrestru (PDF Saenseg yn unig)

Cyrraedd a chroeso 18 - 20 Medi Cyrraedd a chroeso
Wythnos y Glas 21 - 25 Medi

Sefydlu israddedig

Sefydlu ôl-raddedig

Digwyddiadau'r Glas (Saesneg yn unig)

Dechrau'r tymor 28 Medi Term & Semester dates
Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd