Amserlen

 

 Parc SingletonDyddiad

Cofrestru

 Ty Fulton Ystafell A

 18-24 Medi 

Cofrestru Hwyr

Llyfrgell Singleton 

28-30 Medi

Cofrestru Mis Hydref

Yr Hwb

05 -19 Hydref

Dylid anelu at gyrraedd ar yr amser a nodir, yn ol eich cyfenw:

A B C DE F G HI J K LM N O PQ R S TU V W X Y Z

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

Arweiniad

Pwy

 • Mae disgwyl i bob myfyriwr gofrestru arlein bob blwyddyn
 • Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gofrestru ar gyfer modiwlau arlein ac yna yn mynd ymlaen i gofrestru ar y cwrs mewn person er mwyn gcofrestru eich pasport a'ch fisa er mwyn cwblhau'r cofrestru.

Pryd

 • Caiff myfyrwyr gofrestru ar-lein o ddydd Llun 19 Medi ymlaen.
 • Gall israddedigion sy'n parhau ond sydd yn cymryd blwyddyn allan, neu sy'n dilyn rhaglenni Gwyddor Iechyd neu Meddygaeth Mynediad i raddedigion gofrestru yn gynt - o ganol mis Awst.
 • Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs wedi ei gynnwys o dan Ymrestru sy'n digwydd y tu allan i brif gyfnod ymrestru yn ymrestru ar wahanol adegau.

Sut

 1. Mewngofnodwch i'ch Proffil Myfyriwr ar Fewnrwyd y Brifysgol, cliciwch ar y ddolen cofrestru ar-lein i'ch cwrs presennol, a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam.
 2. Gwiriwch eich gwybodaeth bersonol a'ch manylion cyswllt
 3. Cadarnhewch eich dewisiad modiwlau a dewiswch fodiwlau dewisol fel yn briodol. Mae manylion am fodiwlau ar gael ar y tudalennau Cyrsiau Israddedig
 4. Os ydych yn derbyn benthyciad cyllid myfyrwyr ar gyfer ffioedd dysgu, grant, bwrsariaeth neu ysgoloriaeth yna ni fydd angen i chi dalu unrhywbeth. 
 5. Gallwch dalu'r ffioedd dysgu drwy ddefnyddio cerdyn neu sefydlu debyd uniongyrchol o'ch cyfri banc.
 6. Cytuno i'r datganiad myfyrwyr 
 7. Argraffu'ch ffurflen gofrestru a mynd ag ef i'ch anwythiad, boed yn israddedig neu'n ôl-raddedig

Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Eich Cerdyn Adnabod Prifysgol

Yn ystod wythnos y Glas casglwch eich cerdyn Adnabod Prifysgol newydd o Dy Fulton (llawr uchaf), sydd ar agor bob dydd. COFIWCH fod yn rhaid eich bod wedi cofrestru ac mae’n rhaid i chi ddangos prawf adnabod, er enghraifft, pasbort, cerdyn adnabod y DU neu dystiolaeth adnabod arall â llun, cyn y rhoddir y cerdyn i chi.

Er mwyn derbyn eich taliad benthyciad/grant cynhaliaeth cyntaf mae'n rhaid i chi gasglu eich cerdyn adnabod Prifysgol. Gallwch gasglu eich cerdyn o'r babell groeso yn ystod y penwythnos croeso, o Dŷ Fulton yn ystod Wythnos y Glas ac o'r Llyfrgell yn ystod y tymor.