Sefydlu a chofrestru

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Myfyrwyr israddedig newydd

Sut i gofrestru ar gyfer eich cwrs ac i gofrestru fel myfyriwr. Hefyd sut i gysylltu a'ch adran academiaidd er mwyn sefydlu a chofrestru ar gyfer modiwlau.

Darllenwch fwy...

Myfyrwyr israddedig sy'n parhau

Sut i gofrestru, talu ffioedd a derbyn taliad cyntaf eich benthyciad i fyfyrwyr.

Darllenwch fwy...

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cofrestru Cyrraedd a chroeso Wythnos y Glas
Dechrau'r tymor
 Dydd Llun i Ddydd Iau
15-21 Medi
 Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
19-21 Medi
 Dydd Llun i Ddydd Gwener
22-26 Medi
Dydd Llun
29 Medi 
DYDDIADAU TYMOR A SEMESTER

 

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Sut i dalu eich ffioedd

Sut i dalu eich ffioedd
Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd

Penwythnos Cyrraedd

Mae hi’n benwythnos cyrraedd rhwng 19 a 21 Medi.

Dewch i weld beth sy’n digwydd

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd