Sefydlu a chofrestru

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Myfyrwyr israddedig newydd

Sut i gofrestru ar gyfer eich cwrs ac i gofrestru fel myfyriwr. Hefyd sut i gysylltu a'ch adran academiaidd er mwyn sefydlu a chofrestru ar gyfer modiwlau.

Darllenwch fwy...

Myfyrwyr israddedig sy'n parhau

Sut i gofrestru, talu ffioedd a derbyn taliad cyntaf eich benthyciad i fyfyrwyr.

Darllenwch fwy...

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cofrestru Cyrraedd a chroeso Wythnos y Glas
Dechrau'r tymor

 Dydd Llun i Ddydd Iau
15-21 Medi

Cofrestru ar lein

Cofrestru yn bersonol

Cylchdro cofrestru (PDF Saenseg yn unig)

 

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
19-21 Medi

Cyrraedd a chroeso

 Dydd Llun i Ddydd Gwener
22-26 Medi

Sefydlu israddedig

Sefydlu ôl-raddedig

Digwyddiadau'r Glas (Saesneg yn unig)

Dydd Llun
29 Medi 

Dyddiadau Tymor a Semester

 

 

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Sut i dalu eich ffioedd

Sut i dalu eich ffioedd

Canllaw i dalu eich ffioedd ar gyfer:

Myfyrwyr israddedig y DU a'r UE

Myfyrwyr rhyngwladol o du allan i'r UE (Saesneg yn unig)

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd

Penwythnos Cyrraedd

Mae hi’n benwythnos cyrraedd rhwng 19 a 21 Medi.

Digwyddiadau Croeso cyfrwng Cymraeg 

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd