Gwobrau ac anrhydeddau

Gwobrau ac Anrhydeddau

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn:

  • Brifysgol y Flwyddyn Cymru 2017 (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times)
  • 15 uchaf y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (ACM 2016)
  • 15 uchaf  DU ar gfyer Cyflogadwyedd Graddedigion (Tabl Prifysgolion da y Guardian 2017)

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Prifysgol Abertawe yw'r gorau yng Nghymru a'r 15fed yn y DU ar gyfer cynhyrchu graddedigion byd-eang sy'n gallu cael mynediad ar gwrs ar lefel graddedig neu sicrhau swydd lefel proffesiynol o fewn chwe mis o raddio. 

(HESA 2015)

Bodlonrwydd myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe yn un o'r 15 o brifysgolion gorau yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, gyda chanran o 90% yn gyffredinol.

  • Mae Prifysgol Abertawe ar y brig o ran bodlonrwydd myfyrwyr ar gyfer 5 maes pwnc (Osteopatheg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Ffrangeg, Sŵoleg a Peirianneg Deunyddiau) ac yn y pump uchaf mewn pedwar maes pwnc arall (Cyfrifeg, Sbaeneg, Cymraeg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol) 

Ansawdd addysgu

Ansawdd addysgu

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill gradd 5 seren am ansawdd addysgu gan y system graddio prifysgolion byd-eang QS Stars.

Cipiodd Prifysgol Abertawe wobr ar gyfer y Cyrsiau a'r Dalithwyr Gorau yng ngwobrau dewis myfyrwyr WhatUni (2016) hefyd.