Gwobrau ac anrhydeddau

Gwobrau ac Anrhydeddau

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn:

 • Brifysgol y Flwyddyn Cymru 2017 (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times)
 • 15 uchaf y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (ACM 2016)
 • 15 uchaf  DU ar gfyer Cyflogadwyedd Graddedigion (Tabl Prifysgolion da y Guardian 2017)

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Prifysgol Abertawe yw'r gorau yng Nghymru a'r 15fed yn y DU ar gyfer cynhyrchu graddedigion byd-eang sy'n gallu cael mynediad ar gwrs ar lefel graddedig neu sicrhau swydd lefel proffesiynol o fewn chwe mis o raddio. 

(HESA 2015)

Bodlonrwydd myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe yn un o'r 15 o brifysgolion gorau yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, gyda chanran o 90% yn gyffredinol.

 • Mae Prifysgol Abertawe ar y brig o ran bodlonrwydd myfyrwyr ar gyfer 5 maes pwnc (Osteopatheg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Ffrangeg, Sŵoleg a Peirianneg Deunyddiau) ac yn y pump uchaf mewn pedwar maes pwnc arall (Cyfrifeg, Sbaeneg, Cymraeg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol) 

Ansawdd addysgu

Ansawdd addysgu

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill gradd 5 seren am ansawdd addysgu gan y system graddio prifysgolion byd-eang QS Stars.

Cipiodd Prifysgol Abertawe wobr ar gyfer y Cyrsiau a'r Dalithwyr Gorau yng ngwobrau dewis myfyrwyr WhatUni (2016) hefyd. 

REF2014 – cadarnhau ansawdd ein hymchwil

 • Yn ôl  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, mae Abertawe yn y 26ain safle o brifysgolion dwys-eu-hymchwil yn y DU
 • Nododd REF 2014 fod Prifysgol Abertawe yn yr 22ain safle am effaith, gan berfformio'n well na llawer o brifysgolion eraill Grŵp Russell
 • “Prifysgol Abertawe wnaeth y naid fwyaf ymysg sefydliadau sy’n rhoi sylw dwys i ymchwil, gan godi o safle 52 i safle 26” – yn ôl y Times Higher
 • Mae Abertawe yn yr 23ain safle o blith prifysgolion y DU (ar ôl dileu tri sefydliad ymchwil meddygol arbenigol o’r rhestr)
 • Mae Prifysgol Abertawe wedi dyblu ei ymchwil o'r radd flaenaf mewn chwe blynedd [58 o staff cyfwerth ag amser llawn wedi cael gradd 4* yn 2008 a 114 o staff cyfwerth ag amser llawn yn 2014]
 • Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe - y llwyddodd ei charfan gyntaf o fyfyrwyr meddygol raddio yn 2013 - yw’r ysgol feddygaeth gorau yn y DU am ragoriaeth ymchwil
 • 100% 4* a 3* Impact mewn 8 pwnc (Meddygaeth, Peirianneg, Hanes, Chwaraeon, Gwyddoniaeth, Nyrsio, Ieithoedd Modern, Astudiaethau Celtaidd, Daearyddiaeth)


Rhagor o wybodaeth

Gwobrau Student Nursing Times 2014

Prifysgol Abertawe yw enillydd Darparwr Addysg Nyrsio Cyn-Gofrestru Gorau’r Flwyddyn a ddyfarnwyd gan Gwobrau Student Nursing Times 2014