Gwobrau ac anrhydeddau

Yn 2014-15, roedd Prifysgol Abertawe...

 • ...ymysg 50 prifysgol orau’r Deyrnas Unedig (Times' Good University Guide 2015)
 • ...ymysg 20 prifysgol orau’r Deyrnas Unedig o ran rhagolygon swyddi i raddedigion (Times and Sunday Times Good University Guide 2015)
 • ...wedi'i graddio ymhlith y 4% o brifysgolion Gorau'r Byd (Tablau Prifysgolion QS)
 • ...yn un o'r 30 o brifysgolion gorau'r DU am ymchwil (REF2014)

Bodlonrwydd myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe yn un o'r 10 o brifysgolion gorau yn y DU o ran boddhad myfyrwyr, gyda chanran o 91% yn gyffredinol.

 • Mae 18 allan o'n 41 o feysydd pwnc ymhlith y deg uchaf o ran bodlonrwydd cyffredinol, gyda phedwar ar y brig (Geneteg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Technoleg Feddygol ac Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol), ac mae wyth pwync arall yn y pump uchaf
 • Mae Prifysgol Abertawe yn gydradd gyntaf yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr ac yn gydradd 8fed y DU 
 • Gwelodd Abertawe ei sgôr yn gwella ym mhob un o'r saith o'r meysydd unigol a aseswyd, gan gynnwys addysgu, asesu a boddhad gydag Undeb y Myfyrwyr

   

REF2014 – cadarnhau ansawdd ein hymchwil

 • Yn ôl  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, mae Abertawe yn y 26ain safle o brifysgolion dwys-eu-hymchwil yn y DU
 • Nododd REF 2014 fod Prifysgol Abertawe yn yr 22ain safle am effaith, gan berfformio'n well na llawer o brifysgolion eraill Grŵp Russell
 • “Prifysgol Abertawe wnaeth y naid fwyaf ymysg sefydliadau sy’n rhoi sylw dwys i ymchwil, gan godi o safle 52 i safle 26” – yn ôl y Times Higher
 • Mae Abertawe yn yr 23ain safle o blith prifysgolion y DU (ar ôl dileu tri sefydliad ymchwil meddygol arbenigol o’r rhestr)
 • Mae Prifysgol Abertawe wedi dyblu ei ymchwil o'r radd flaenaf mewn chwe blynedd [58 o staff cyfwerth ag amser llawn wedi cael gradd 4* yn 2008 a 114 o staff cyfwerth ag amser llawn yn 2014]
 • Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe - y llwyddodd ei charfan gyntaf o fyfyrwyr meddygol raddio yn 2013 - yw’r ysgol feddygaeth gorau yn y DU am ragoriaeth ymchwil
 • 100% 4* a 3* Impact mewn 8 pwnc (Meddygaeth, Peirianneg, Hanes, Chwaraeon, Gwyddoniaeth, Nyrsio, Ieithoedd Modern, Astudiaethau Celtaidd, Daearyddiaeth)


Rhagor o wybodaeth

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Prifysgol Abertawe yw'r gorau yng Nghymru a'r 15fed yn y DU ar gyfer cynhyrchu graddedigion byd-eang sy'n gallu cael mynediad ar gwrs ar lefel graddedig neu sicrhau swydd lefel proffesiynol o fewn chwe mis o raddio. 

(HESA 2015)

Ansawdd addysgu

Ansawdd addysgu

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill gradd 5 seren am ansawdd addysgu gan y system graddio prifysgolion byd-eang QS Stars

Gwobrau Student Nursing Times 2014

Prifysgol Abertawe yw enillydd Darparwr Addysg Nyrsio Cyn-Gofrestru Gorau’r Flwyddyn a ddyfarnwyd gan Gwobrau Student Nursing Times 2014